Květnové setkání s pacientskými organizacemi

 22. 5. 2019, publikováno: 9. 5. 2019  

Ve středu, 22. května se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR konalo tradiční, čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi.


Setkání zahájil náměstek pro legislativu a právo JUDr. Radek Policar. Informoval o aktuálním dění na ministerstvu, poukázal na spolupráci ministerstva a pacientských organizací, zejména na aktivní členství zástupců pacientů v pracovních skupinách MZ. Náměstek Policar poděkoval pacientských organizacím za aktivní zapojení se do 17 připomínkových řízení v letošním roce, zejména ocenil jejich významnou aktivitu např. v rámci připomínkového řízení k novelizaci úpravy systému kategorizace a úhrad zdravotnických prostředků.

V následujícím příspěvku seznámil náměstek pro zdravotní péči prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. účastníky s konceptem Reformy primární péče. Mezi oblasti primární péč,e ve kterých má dojít k reformě, patří posílení kompetencí praktických lékařů, oblast preskripčních omezení, téma kvality péče, lékařské pohotovostní služby a další oblasti.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky představil dokument Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030.  Seznámil se strategickými cíli, kterými jsou zlepšení zdravotního stavu populace, optimalizace zdravotnického systému, podpora vědy a výzkumu a dalšími, které tento dokument obsahuje. Prof. Dušek velmi srozumitelnou formou představil výsledky Analytické studie „Zdraví 2030“ a vysvětlil souvislost mezi touto studií a některými specifickými cíli dokumentu Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030. Prezentaci k představení tohoto dokumentu najdete v příloze.

Dalším příspěvkem setkání byla prezentace Mgr. Petra Čermáka z Odboru evropských fondů a investičního rozvoje MZ, který se věnoval tématu EHP fondy 2014-2021 – Program Zdraví. Mgr. Čermák se zaměřil zejména na hlavní cíle – posílení role pacientů v rámci systému zdravotnictví a profesionalizaci pacientských organizací. Seznámil účastníky s grantovým nástrojem – projekt malého grantového schématu – tedy nástrojem, který je určený pro pacientské organizace. Vysvětlil, kdo je oprávněným žadatelem o grant a jakým způsobem lze správně prostředky z tohoto zdroje využít. Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v příloze.   

V posledním příspěvku programu Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí oddělení podpory práv pacientů informovala o dění v rámci Pacientské rady, dále o připravovaných aktivitách pro zástupce pacientských organizací jako jsou plánované vzdělávací akce a dalších.

Pozvánku na setkání a prezentace řečníků najdete v příloze. Záznam ze setkání i s překladem do znakového jazyka je vložen níže.