Zapojení členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ

 26. 7. 2019, publikováno: 18. 7. 2019  

Do sekce Pacientská rada byla vložena stránka „Členství členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ.” Na této stránce informujeme o členství členů Pacientské rady v pracovních skupinách, poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví. 

 


Členství v těchto skupinách je další aktivita zástupců pacientů. Jedná se nejčastěji o skupiny, kde je žádoucí členství všech stakeholderů ve zdravotnictví. Mezi zástupci ministerstev, SÚKLu, pojišťoven, odborných společností, lékařů, komerčních subjektů je tedy i zástupce pacientů, který hájí jejich zájmy a přináší pohled uživatele péče na danou otázku. V současnosti jsou členové Pacientské rady zapojeni do 13 pracovních skupin, poradních orgánů a odborných komisí.