Informujeme o aktivitách ministerstva pro pacientské organizace v zahraničí

 12. 7. 2019, publikováno: 19. 7. 2019  

Ve spolupráci s MUDr. Ivanou Holcátovou byl 12. července na Poster Session at the Mutographs Scientific Meeting 2019 v Lyonu vystaven poster, který znázorňuje spolupráci pacientských organizací a ministertsva zdravotnictví v České republice. 


Mutographs project pořádá Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) a zaměřuje se na výzkum různých onemocnění rakoviny v souvislosti s geografickou lokací. Vystavený poster přikládáme v příloze