Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky

 18. 4. 2018, publikováno: 20. 4. 2018  

Ve středu 18. dubna 2018 se potřetí sešla Pracovní skupina Pacientské rady ke zdravotnickým prostředkům a hodnotila zapojení pacientů k připomínkování úpravy úhrad zdravotnických prostředků na poukaz.


Členové pracovní skupiny prostřednictvím Pacientské rady připomínkovali úpravu úhrad zdravotnických prostředků na poukaz v průběhu února a března 2018. Na třetím jednání skupiny zástupci pacientů hodnotili svou participaci v procesu a evaluovali zastoupení pacientů mezi ostatními stakeholdery. Poprvé v historii byli totiž zástupci pacientů u přípravy velké novelizace systému úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Zpětná vazba a připomínky pacientů jako relevantního stakeholdera ve zdravotnictví jsou pro ministerstvo velice důležité, proto děkujeme všem, kteří se do připomínkování zapojili.

Fotogalerie