Databáze organizací

Pacientské organizace jsou převážně spolky (neziskové organizace), které sdružují pacienty, jejich blízké a někdy i lékaře. Poskytují informace, pořádají setkání, rehabilitace, pobyty pro pacienty, organizují kampaně pro veřejnost, poskytují poradenství a hájí zájmy svých členů. Některé pacientské organizace se pro lepší kooperaci spojily do tzv. zastřešujících organizací. 

Databáze slouží jako rozcestník, nemůže garantovat poskytované služby. Informace o pacientských organizacích jsou aktualizované jimi samotnými. Za jejich správnost odpovídá konkrétní organizace. 

Jste pacientská organizace a nejste součástí databáze? Prosím, vyplňte tento formulář a my vás budeme kontaktovat.

Název organizace
Zaměření