Pracovní skupina pro celiakii

Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro celiakii byla zřízena usnesením Pacientské rady dne 16. května 2018 na návrh Dalibora Ježorka, který zastupuje  rodiče a přátele zdravotně postižených dětí.

Pracovní skupina se bude zabývat zejména zlepšením  možností osob s celiakií, glutenová enteropatií, malabsorpčním syndromem, Duhringovou herpetiformní dermatitidou a alergií na lepek s důrazem na diagnostikování nepoznaných celiaků. 

Základní dokumenty pracovní skupiny
Jednání pracovní skupiny