Vzdělávání zástupců pacientů

Oddělení podpory práv pacientů se věnuje vzdělávání zástupců pacientů z řad pacientských organizací. Vzdělávání zástupců pacientských organizací je koncipováno s vědomím významné role pacientských organizací jako legitimních účastníků procesu tvorby a implementace zdravotní politiky. Systematické vzdělávání zástupců pacientských organizací přispěje ke zkvalitnění a profesionalizaci jejich činnosti, podpoří právní gramotnost a orientaci zástupců pacientů v systému poskytování zdravotních služeb a přispěje k posilování funkčního vztahu pacient – lékař.

Ve spolupráci s AIFP byl v roce 2018 realizován intenzivní vzdělávací kurz zaměřený na hodnocení zdravotnických technologií (Health technology assessment – HTA) a zapojování pacientů do těchto rozhodovacích a hodnotících procesů. V roce 2019 je plánováno nejen pokračovat v obdobně zaměřeném vzdělávacím programu, ale také nabídnout pacientským organizacím další témata z oblasti zdravotní politiky a ekonomiky.