Aktuality

Aktuality

Rozcestník organizací pro pacienty

Rozcestník organizací pro pacienty

publikováno: 12. 9. 2023  

Víte, že existuje mnoho organizací, které se specializují na pomoc pacientům a jejich blízkým? Chcete vědět, jaké to jsou? Podívejte se do našeho rozcestníku organizací pacientského segmentu! 

Přečíst celý článek

Organizace pacientského segmentu

Organizace pacientského segmentu

publikováno: 12. 9. 2023  

V dnešní době lze nalézt na internetu celou řadu nejrůznějších organizací zaměřujících se na pomoc pacientům s chronickým nebo vzácným onemocněním či zdravotním postižením. Orientovat se v nich nemusí být snadné. Cílem článku je popsat s jakými typy organizací se lze setkat a jakou pomoc je možné od nich očekávat. 

Přečíst celý článek

Studujte International Patient Advocacy Management v Miláně!

Studujte International Patient Advocacy Management v Miláně!

publikováno: 1. 9. 2023  

Chcete si prohloubit znalosti a zlepšit dovednosti, které by vám pomohly lépe prosazovat zájmy pacientské organizace, které jste členem? Přihlaste se na studium v Miláně!

Přečíst celý článek

28. Mimořádné zasedání Pacientské rady

28. Mimořádné zasedání Pacientské rady

 12. 6. 2023, publikováno: 12. 6. 2023  

Dne 12. června 2023 proběhlo mimořádné zasedání pacientské rady ministra zdravotnictví. Obsahem jednání byla prezentace pilotní analýzy meziresortně spojených dat, které prezentoval pan profesor Ladislav Dušek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Přečíst celý článek

Nespokojenost s poskytováním zdravotní péče – Jak se bránit?

Nespokojenost s poskytováním zdravotní péče – Jak se bránit?

publikováno: 25. 5. 2023  

Klient jakékoli služby v dnešní době očekává, že má možnost se v případě nespokojenosti s poskytovanými službami na někoho obrátit. Nejinak je tomu i ve zdravotnictví. V případě, že pacient není spokojen se službami poskytovanými poskytovatelem zdravotních služeb, má řadu možností, jak se bránit.

Jednotlivé možnosti je vhodné vybírat podle závažnosti a podstaty toho, co se stalo. Jinou možnost zvolíte, pokud se vám nelíbil způsob komunikace a jiný, když máte podezření, že vám nebyloposkytnuto řádné ošetření. V článku je popsáno, jaké konkrétně možnosti využít a případně co dělat ve chvíli, kdy pacient není spokojen s výsledkem.

Přečíst celý článek

Systémové financování pacientských organizací

Systémové financování pacientských organizací

publikováno: 18. 5. 2023  

18. 5. 2023 proběhl na Ministerstvu zdravotnictví kulatý stůl na téma systémové financování pacientských organizací. 

Přečíst celý článek

Na lidskosti záleží aneb jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty

Na lidskosti záleží aneb jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty

publikováno: 17. 5. 2023  

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnila již třetí odborná konference Pacientského hubu, který pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR nabízí pacientským organizacím pracovní zázemí, vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení zkušeností. Letošní téma znělo: Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky.

Přečíst celý článek

Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

publikováno: 3. 5. 2023  

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví

Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví

publikováno: 24. 4. 2023  

Pořádáte jako organizace pacientského segmentu akci a rádi byste, aby jí byla poskytnuta záštita? V následujícím článku mimo jiné zjistíte, jak si o ni požádat a co je třeba k jejímu udělení splnit.

Přečíst celý článek

27. zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví

27. zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví

 19. 4. 2023, publikováno: 19. 4. 2023  

  1. dubna 2023 se konalo zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Hlavním bodem byla diskuse s panem vrchním ředitelem Policarem o chronicky nemocných dětech ve školách. 

Přečíst celý článek

Proces rozhodování o úhradě léčiv na vzácná onemocnění

Proces rozhodování o úhradě léčiv na vzácná onemocnění

publikováno: 31. 1. 2023  

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje specifický proces posuzování a schvalování úhrady léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z těchto specifik je silné zapojení zástupců pacientských organizací do celého procesu. Jak konkrétně tento proces schvalování probíhá a jakou roli v něm má pacientská veřejnost? 

Přečíst celý článek

Povinné datové schránky

Povinné datové schránky

publikováno: 25. 1. 2023  

Pravděpodobně jste již ve zprávách zaznamenali, že začátkem roku 2023 stát povinně zřizuje datovou schránku vybraným skupinám osob. Koho se to přesně týká, jaké povinnosti jsou s tím spjaty a jaké výhody to může přinést? 

Přečíst celý článek

Seznam pacientských organizací

Seznam pacientských organizací

publikováno: 17. 6. 2022  

Informační článek o tom,  k čemu slouží Seznam pacientských organizací a jak podat žádost o zapsání na něj.

Přečíst celý článek

Průzkum přístupu chronických pacientů  k veřejným a soukromým službám

Průzkum přístupu chronických pacientů k veřejným a soukromým službám

publikováno: 25. 5. 2022  

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci v rámci průzkumu pořádaného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem, který má za cíl odhalit problémy, kterým chroničtí pacienti či pacienti se zdravotním postižením čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám.

Přečíst celý článek

Deváté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Deváté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 5. 5. 2022, publikováno: 11. 5. 2022  

Dne 5.května 2022 se pod vedením Anny Arellanesové na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo 9. setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro inovace. Hostem setkání byla MUDr. Kateřina Kopečková, PhD. z onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Přečíst celý článek

Довідник допомоги українським пацієнтам з хронічними захворюваннями чи інвалідністю / Rozcestník pomoci pro ukrajinské pacienty s chronickým onemocněním či zdravotním postižením

Довідник допомоги українським пацієнтам з хронічними захворюваннями чи інвалідністю / Rozcestník pomoci pro ukrajinské pacienty s chronickým onemocněním či zdravotním postižením

publikováno: 10. 3. 2022  

Довідник допомоги українським пацієнтам з хронічними захворюваннями чи інвалідністю

У довіднику пацієнти з України або ті, хто їм допомагає, можуть знайти інформацію про конкретне захворювання або конкретну допомогу від організацій пацієнтів.

Rozcestník pomoci pro ukrajinské pacienty s chronickým onemocněním či zdravotním postižením: V rozcestníku mohou pacienti z Ukrajiny či ti, kteří jim pomáhají, nalézt informace týkající se specifického onemocnění či konkrétní pomoci od pacientských organizací.

      

Přečíst celý článek

Informování a pomoc osobám s chronickým onemocněním na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny

Informování a pomoc osobám s chronickým onemocněním na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny

publikováno: 4. 3. 2022  

Přinášíme ucelené informace jak je možné pomoci pacientům na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny. 

Přečíst celý článek

VÝZVA: tvoříme rozcestník pacientských organizací pro občany Ukrajiny s chronickým onemocněním

VÝZVA: tvoříme rozcestník pacientských organizací pro občany Ukrajiny s chronickým onemocněním

publikováno: 2. 3. 2022  

Pokud nabízíte konkrétní pomoc pacientům s diagnózou, které se věnuje Vaše pacientská organizace nebo můžete zprostředkovat kontakt, na který se mohou ukrajinští pacienti obrátit, dejte nám to, prosím, vědět. Tvoříme rozcestník podle diagnóz, který umístíme na stránky pomoci a zajistíme jeho překlad do ukrajinštiny.

Přečíst celý článek

Poradní orgán pro úhradu léčiv k léčbě vzácných onemocnění

Poradní orgán pro úhradu léčiv k léčbě vzácných onemocnění

publikováno: 21. 1. 2022  

Od 1. ledna 2022 je zcela nově zákonem zakotvena účast pacientů resp. pacientských organizací v procesu rozhodování o úhradě léčiv pro vzácná onemocnění. Toto řízení je upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (§ 39da zákona č. 48/1997 Sb.).

Přečíst celý článek

Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2021

Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2021

publikováno: 21. 10. 2021  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí 3. prosince 2021, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění.

Přečíst celý článek

Listopad v Pacientském hubu

Listopad v Pacientském hubu

 14. 10. 2021, publikováno: 14. 10. 2021  

Na podzim pro vás připravujeme další zajímavé vzdělávací aktivity.

Naše akce jsou určené pro pacientské organizace i pro veřejnost, navštivte nás v Pacientském hubu.

Přečíst celý článek

Workshopy pro pacientské organizace v rámci konference Neviditelní hrdinové českého zdravotnictví

Workshopy pro pacientské organizace v rámci konference Neviditelní hrdinové českého zdravotnictví

 14. 10. 2021, publikováno: 14. 10. 2021  

19. říjen bude v Pacientském hubu věnován zviditelnění a ocenění práce pacientských organizací. Zveme vás na konferenci Neviditelní hrdinové českého zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Projekt PaRIS – Patient-Reported Indicators Survey

Projekt PaRIS – Patient-Reported Indicators Survey

publikováno: 13. 10. 2021  

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) realizuje projekt PaRIS.

Přečíst celý článek

Přihlašování do Pacientské rady spuštěno!

Přihlašování do Pacientské rady spuštěno!

publikováno: 8. 10. 2021  

Rádi bychom Vás informovali, že zahajujeme přihlašování zástupců pacientských organizací, ze kterých následně ministr zdravotnictví jmenuje 25 členů Pacientské rady.

Přečíst celý článek

Národní hodnocení spokojenosti pacientů

Národní hodnocení spokojenosti pacientů

publikováno: 8. 10. 2021  

Sběr dotazníků proběhne v termínu od 1. do 31. října 2021.

Přečíst celý článek

Hledá se projektový manažer/ka Pacientského hubu

Hledá se projektový manažer/ka Pacientského hubu

 8. 10. 2021, publikováno: 7. 10. 2021  

Ministerstvo zdravotnictví v rámci realizace projektu Pacientský hub, který je financován z Fondů EHP 2014-2021, hledá do realizačního týmu projektového manažera/projektovou manažerku.

Přečíst celý článek

» Archiv