Úvod

 

Navštívili jste lékaře a ten Vám sdělil, že máte závažné onemocnění nebo nějakou formu postižení? Jsou v podobné situaci Vaši blízcí?

Nejste v tom sami!

Pomoc a informace můžete hledat u těch, kteří prožívají či prožívali to, co nyní vy. Jsou to lidé, kteří tvoří pacientské organizace. Pacientské organizace poskytují důležité informace. Nabízí možnost mluvit s lidmi, kteří si prošli tím, co Vy. Mohou Vám zprostředkovat cenné rady pro co nejkvalitněji život prožitý s nemocí.

Ministerstvo zdravotnictví pro Vás připravilo portál, který shromažďuje informace o pacientských organizacích a pro pacientské organizace na jednom místě. 

Kontaktujte ty, kteří vědí, jaké to je.

V sekci Databáze pacientských organizací najdete seznam pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním či postižením a sdružují pacienty a jejich blízké.

Aby byli pacienti zastoupeni také na systémové úrovni, jejich potřeby byly slyšeny a mohli se podílet na rozhodování ve zdravotnictví, ministerstvo je aktivně zapojuje do svých činností prostřednictvím Oddělení podpory práv pacientů. Hlavním orgánem spolupráce je Pacientská rada ministra zdravotnictví.

Více o našich aktivitách najdete v sekci Pro pacientské organizace.

Aktuality

Slavnostní vánoční setkání s pacientskými organizacemi

Slavnostní vánoční setkání s pacientskými organizacemi

 19. 11. 2018  —  13. 12. 2018, publikováno: 19. 11. 2018  

Vánoční setkání s pacientskými organizacemi se letos bude konat 13. prosince od 17:00 v Lichtenštějnském paláci.

 

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 12. 11. 2018, publikováno: 12. 11. 2018  

V pondělí 12. listopadu 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo již třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací program začíná již tento čtvrtek

Intenzivní vzdělávací program začíná již tento čtvrtek

 18. 10. 2018  —  3. 11. 2018, publikováno: 16. 10. 2018  

Ve čtvrtek  18. října začíná intenzivní vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky. 

Přečíst celý článek

Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

 9. 10. 2018, publikováno: 15. 10. 2018  

V úterý 9. října proběhlo tradiční čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi. Zástupci pacientských organizací přivítal ministr Adam Vojtěch, který představil aktivity ministerstva v oblasti informování pacientů.

Přečíst celý článek

Nominujte na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2018!

Nominujte na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2018!

 27. 9. 2018  —  20. 10. 2018, publikováno: 25. 9. 2018  

V pondělí 3. prosince, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, udělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dvě ocenění. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru, pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, ve Španělském sále Pražského hradu.

Přečíst celý článek

Zveme vás na říjnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

Zveme vás na říjnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

 15.9.2018, 16:00  —  9.10.2018, 18:00, publikováno: 12. 9. 2018  

Další z pravidelných setkání s pacientskými organizacemi proběhne na Ministerstvu zdravotnictví v úterý 9. října 2018 od 16 do 18 hodin. 

Přečíst celý článek

Pozvánka na intenzivní vzdělávací program - registrace do 20. září

Pozvánka na intenzivní vzdělávací program - registrace do 20. září

 14. 9. 2018  —  3. 11. 2018, publikováno: 12. 9. 2018  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a dalšími partnery otevírá vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.

Přečíst celý článek

Šesté zasedání Pacientské rady

Šesté zasedání Pacientské rady

 12.9.2018, 15:00  —  12.9.2018, 18:45, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 12. 9. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému šestému zasedání. Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání konečné podoby Jednacího řádu pracovních skupin Pacientské rady. Dále proběhlo informování o činnosti Pacientské rady v uplynulém čtvrtletí, tedy jednak o zapojení do připomínkových řízení ministerstva, jednak o činnosti pracovních skupin Pacientské rady a pracovních skupin ministerstva, kde je Rada zastoupena svými zástupci.

Přečíst celý článek

Zapojte se do aktualizace publikace Rádce pacienta

Zapojte se do aktualizace publikace Rádce pacienta

 31. 8. 2018  —  20. 9. 2018, publikováno: 31. 8. 2018  

Ministerstvo zdravotnictví aktualizuje publikaci Rádce pacienta, která byla naposledy vydána v roce 2016. Tato publikace má za cíl zlepšit informovanost pacientů.

Přečíst celý článek

Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

 30. 8. 2018, publikováno: 30. 8. 2018  

Práce na novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravuje kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, se poprvé účastnili od samého počátku zástupci všech relevantních aktérů, včetně pacientů.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 29.8.2018, 16:00  —  29.8.2018, 18:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 29. 8. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 23.8.2018, 15:00  —  23.8.2018, 17:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 23. 8. 2018 poprvé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 22.8.2018, 15:30  —  22.8.2018, 18:00, publikováno: 6. 9. 2018  

Ve středu 22. 8. 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavním cílem jednání bylo sdílení informací o aktuálních návrzích změn systému úhrad v oblasti inovativní léčby mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci pacientů.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 2.8.2018, 16:00  —  2.8.2018, 18:00, publikováno: 6. 9. 2018  

Dne 2. srpna. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.

Přečíst celý článek

Den Zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Den Zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

 23.6.2018, 10:00  —  23.6.2018, 19:00, publikováno: 22. 6. 2018  

Již zítra v sobotu 23. 6. 2018 proběhne v Zítkových sadech (vedle budovy MZ ČR) Den Zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.  Akci zahájí v 10 hodin ministr zdravotnictví a od 17 hodin zahraje kapela The Tap Tap. Celý program bude ukončen v 19 hodin. 

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 21. 6. 2018, publikováno: 29. 6. 2018  

Pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění byla zřízena usnesením Pacientské rady v únoru 2018. První jednání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění se konalo 21.6.2018.

Přečíst celý článek

Páté zasedání Pacientské rady

Páté zasedání Pacientské rady

 16. 5. 2018, publikováno: 16. 5. 2018  

Pacientská rada, poradní orgán ministra zdravotnictví, se 16. května 2018 sešla již ke svému pátému zasedání. Náplní programu bylo zejména informování o aktivitách pracovních skupin Pacientské rady a diskuze a usnesení k předloženým dokumentům.

Přečíst celý článek

Květnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

Květnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

 10. 5. 2018, publikováno: 14. 5. 2018  

Ve čtvrtek 10. května na ministerstvu zdravotnictví proběhlo další z pravidelných setkání s pacientskými organizacemi. Oddělení podpory práv pacientů zejména informovalo o probíhajících aktivitách na ministerstvu, na kterých se podílejí zástupci pacientů.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

 17. 4. 2018, publikováno: 20. 4. 2018  

V únoru 2018 byla zřízena Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí. Skupina poprvé jednala v úterý 17. dubna 2018 a zabývala se zejména prioritami pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.

Přečíst celý článek

Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

 2. 3. 2018  —  4. 3. 2018, publikováno: 15. 3. 2018  

Ve dnech 2. až 4. března 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo výjezdní zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Třetí zasedání Pacientské rady

Třetí zasedání Pacientské rady

 5. 2. 2018, publikováno: 8. 2. 2018  

V pondělí 5. února zasedla Pacientská rada ke svému třetímu jednání. Došlo tak k představení poradního orgánu ministrovi, který vyjádřil podporu pacientskému segmentu a představil také současné hlavní priority ministerstva.

Přečíst celý článek

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

 15. 1. 2018, publikováno: 15. 1. 2018  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v pondělí 15. ledna setkal se zástupci pacientských organizací, aby jim představil své priority a vyslechl si jejich podněty směrem k ministerstvu. Zároveň ocenil aktivity Pacientské rady a její aktivní zapojení do připomínkových řízení klíčových legislativních návrhů.

Přečíst celý článek

Druhé zasedání Pacientské rady

Druhé zasedání Pacientské rady

 5. 12. 2017, publikováno: 11. 12. 2017  

Pacientská rada, kterou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík jmenoval k 6. říjnu letošního roku, se 5. prosince 2017 sešla na svém druhém zasedání. Tento stálý poradní orgán ministra zdravotnictví zprostředkovává podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření.

Přečíst celý článek

Setkání s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi

 8. 11. 2017, publikováno: 13. 11. 2017  

V úterý 8. listopadu 2017 proběhlo na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR další z pravidelných čtvrtletních setkání se zástupci pacientských organizací. Pacientské organizace přivítal ministr Miloslav Ludvík a náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.

Přečíst celý článek

První zasedání Pacientské rady

První zasedání Pacientské rady

 18. 10. 2017, publikováno: 20. 10. 2017  

Pacientská rada, kterou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík jmenoval k 6. říjnu letošního roku, se sešla 18. 10. 2017 na svém prvním ustavujícím zasedání. Tento stálý poradní orgán zde bude zprostředkovávat podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření.

Přečíst celý článek

» Archiv