Aktuality

Aktuality

Strategie zvýšení proočkovanosti proti chřipce

Strategie zvýšení proočkovanosti proti chřipce

 6. 11. 2023, publikováno: 6. 11. 2023  

Období podzimu a zimy je každoročně charakterizováno nárůstem počtu akutních respiračních infekcí. Chřipka i covid-19 mohou mít zejména pro osoby vyššího věku a chronicky nemocné závažný průběh vyžadující hospitalizaci. Správné načasování očkování je proto důležité především z hlediska ochrany v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

Přečíst celý článek

První jednání Pracovní skupiny pro dostupnost péče a úhrady

První jednání Pracovní skupiny pro dostupnost péče a úhrady

 10. 5. 2023, publikováno: 31. 10. 2023  

Dne 10. května 2023 se uskutečnolo první jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro dostupnost péče a úhrady.

Přečíst celý článek

Rozcestník organizací pro pacienty

Rozcestník organizací pro pacienty

publikováno: 12. 9. 2023  

Víte, že existuje mnoho organizací, které se specializují na pomoc pacientům a jejich blízkým? Chcete vědět, jaké to jsou? Podívejte se do našeho rozcestníku organizací pacientského segmentu! 

Přečíst celý článek

Organizace pacientského segmentu

Organizace pacientského segmentu

publikováno: 12. 9. 2023  

V dnešní době lze nalézt na internetu celou řadu nejrůznějších organizací zaměřujících se na pomoc pacientům s chronickým nebo vzácným onemocněním či zdravotním postižením. Orientovat se v nich nemusí být snadné. Cílem článku je popsat s jakými typy organizací se lze setkat a jakou pomoc je možné od nich očekávat. 

Přečíst celý článek

29. zasedání Pacientské rady

29. zasedání Pacientské rady

 5. 9. 2023, publikováno: 5. 9. 2023  

Na zasedání Pacientské rady, přijala pozvání paní Lilly Ahou Král členka obsahového týmu paní první dámy Evy Pavlové. Zasedání bylo rozděleno do dvou částí, a to oficiální představení Pacientské rady a části pracovní.

 

Přečíst celý článek

Studujte International Patient Advocacy Management v Miláně!

Studujte International Patient Advocacy Management v Miláně!

publikováno: 1. 9. 2023  

Chcete si prohloubit znalosti a zlepšit dovednosti, které by vám pomohly lépe prosazovat zájmy pacientské organizace, které jste členem? Přihlaste se na studium v Miláně!

Přečíst celý článek

28. Mimořádné zasedání Pacientské rady

28. Mimořádné zasedání Pacientské rady

 12. 6. 2023, publikováno: 12. 6. 2023  

Dne 12. června 2023 proběhlo mimořádné zasedání pacientské rady ministra zdravotnictví. Obsahem jednání byla prezentace pilotní analýzy meziresortně spojených dat, které prezentoval pan profesor Ladislav Dušek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Přečíst celý článek

Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

publikováno: 3. 5. 2023  

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví.

Přečíst celý článek

27. zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví

27. zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví

 19. 4. 2023, publikováno: 19. 4. 2023  

  1. dubna 2023 se konalo zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Hlavním bodem byla diskuse s panem vrchním ředitelem Policarem o chronicky nemocných dětech ve školách. 

Přečíst celý článek

Proces rozhodování o úhradě léčiv na vzácná onemocnění

Proces rozhodování o úhradě léčiv na vzácná onemocnění

publikováno: 31. 1. 2023  

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje specifický proces posuzování a schvalování úhrady léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z těchto specifik je silné zapojení zástupců pacientských organizací do celého procesu. Jak konkrétně tento proces schvalování probíhá a jakou roli v něm má pacientská veřejnost? 

Přečíst celý článek

Povinné datové schránky

Povinné datové schránky

publikováno: 25. 1. 2023  

Pravděpodobně jste již ve zprávách zaznamenali, že začátkem roku 2023 stát povinně zřizuje datovou schránku vybraným skupinám osob. Koho se to přesně týká, jaké povinnosti jsou s tím spjaty a jaké výhody to může přinést? 

Přečíst celý článek

Seznam pacientských organizací

Seznam pacientských organizací

publikováno: 17. 6. 2022  

Informační článek o tom,  k čemu slouží Seznam pacientských organizací a jak podat žádost o zapsání na něj.

Přečíst celý článek

Průzkum přístupu chronických pacientů  k veřejným a soukromým službám

Průzkum přístupu chronických pacientů k veřejným a soukromým službám

publikováno: 25. 5. 2022  

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci v rámci průzkumu pořádaného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem, který má za cíl odhalit problémy, kterým chroničtí pacienti či pacienti se zdravotním postižením čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám.

Přečíst celý článek

Deváté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Deváté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 5. 5. 2022, publikováno: 11. 5. 2022  

Dne 5.května 2022 se pod vedením Anny Arellanesové na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo 9. setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro inovace. Hostem setkání byla MUDr. Kateřina Kopečková, PhD. z onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Přečíst celý článek

Довідник допомоги українським пацієнтам з хронічними захворюваннями чи інвалідністю / Rozcestník pomoci pro ukrajinské pacienty s chronickým onemocněním či zdravotním postižením

Довідник допомоги українським пацієнтам з хронічними захворюваннями чи інвалідністю / Rozcestník pomoci pro ukrajinské pacienty s chronickým onemocněním či zdravotním postižením

publikováno: 10. 3. 2022  

Довідник допомоги українським пацієнтам з хронічними захворюваннями чи інвалідністю

У довіднику пацієнти з України або ті, хто їм допомагає, можуть знайти інформацію про конкретне захворювання або конкретну допомогу від організацій пацієнтів.

Rozcestník pomoci pro ukrajinské pacienty s chronickým onemocněním či zdravotním postižením: V rozcestníku mohou pacienti z Ukrajiny či ti, kteří jim pomáhají, nalézt informace týkající se specifického onemocnění či konkrétní pomoci od pacientských organizací.

      

Přečíst celý článek

Informování a pomoc osobám s chronickým onemocněním na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny

Informování a pomoc osobám s chronickým onemocněním na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny

publikováno: 4. 3. 2022  

Přinášíme ucelené informace jak je možné pomoci pacientům na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny. 

Přečíst celý článek

VÝZVA: tvoříme rozcestník pacientských organizací pro občany Ukrajiny s chronickým onemocněním

VÝZVA: tvoříme rozcestník pacientských organizací pro občany Ukrajiny s chronickým onemocněním

publikováno: 2. 3. 2022  

Pokud nabízíte konkrétní pomoc pacientům s diagnózou, které se věnuje Vaše pacientská organizace nebo můžete zprostředkovat kontakt, na který se mohou ukrajinští pacienti obrátit, dejte nám to, prosím, vědět. Tvoříme rozcestník podle diagnóz, který umístíme na stránky pomoci a zajistíme jeho překlad do ukrajinštiny.

Přečíst celý článek

Poradní orgán pro úhradu léčiv k léčbě vzácných onemocnění

Poradní orgán pro úhradu léčiv k léčbě vzácných onemocnění

publikováno: 21. 1. 2022  

Od 1. ledna 2022 je zcela nově zákonem zakotvena účast pacientů resp. pacientských organizací v procesu rozhodování o úhradě léčiv pro vzácná onemocnění. Toto řízení je upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (§ 39da zákona č. 48/1997 Sb.).

Přečíst celý článek

» Archiv