Vítejte!

Vítáme Vás na Portále pro pacientské organizace, portále, který který shromažďuje informace o pacientských organizacích a pro pacientské organizace na jednom místě. 

V sekci Databáze pacientských organizací najdete seznam pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním či postižením a sdružují pacienty a jejich blízké. V sekci Pro pacientské organizace informujeme o našich aktivitách.

...více o portálu

Aktuality

Ceny ministra zdravotnictví za rok 2019 a Mezinárodní den osob se zdravotním postižení

Ceny ministra zdravotnictví za rok 2019 a Mezinárodní den osob se zdravotním postižení

 3. 12. 2019, publikováno: 10. 10. 2019  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí dne 3. prosince 2019, u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, dvě ocenění. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Přečíst celý článek

Setkání s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi

 30. 9. 2019, publikováno: 3. 10. 2019  

V pondělí, 30. září se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR konalo tradiční, čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi.

Přečíst celý článek

Setkání pacientských organizací k projektu Pacientský Hub

Setkání pacientských organizací k projektu Pacientský Hub

 10. 9. 2019, publikováno: 27. 9. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR zorganizovalo v úterý, 10. září 2019 mimořádné setkání s pacientskými organizacemi k připravovanému projektu Pacientský Hub.

Přečíst celý článek

Dotační programy 2020

Dotační programy 2020

publikováno: 27. 9. 2019  

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR byly zveřejněny informace k dotačním programům pro rok 2020

V sekci "Občan/ Pacient", v záložce Dotace/ Státní rozpočet 2020 (http://www.mzcr.cz/obsah/vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim_4054_1.html#) jsou k dispozici aktuální informace o vyhlášení dotačních programů pro rok 2020.

 

Přečíst celý článek

Desáté zasedání Pacientské rady

Desáté zasedání Pacientské rady

 10. 9. 2019, publikováno: 18. 9. 2019  

Dne 10. 9. 2019 se konalo desáté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Hlavními tématy zasedání byly probíhající novelizace zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Další body programu byly věnované dotačním programům pro pacientské organizace. Členové Pacientské rady byli informováni o aktuálním dění v jednotlivých pracovních skupinách.  

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 11. 6. 2019, publikováno: 3. 9. 2019  

V úterý 11. 6. 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky

Páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky

 19. 8. 2019, publikováno: 3. 9. 2019  

V pondělí 19. srpna 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky. Hlavním tématem byla novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dalším z bodů programu byla činnost Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 30. 7. 2019, publikováno: 8. 8. 2019  

V úterý 30. července 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí.

Přečíst celý článek

Páté jednání pracovní skupiny pro inovativní léčbu

Páté jednání pracovní skupiny pro inovativní léčbu

 30. 7. 2019  —  17. 7. 2019, publikováno: 31. 7. 2019  

Ve středu 17. července 2019 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Projednávána byla dvě témata, která navazovala na předchozí setkání pracovní skupiny v dubnu.

Přečíst celý článek

Zapojení členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ

Zapojení členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ

 26. 7. 2019, publikováno: 18. 7. 2019  

Do sekce Pacientská rada byla vložena stránka „Členství členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ.” Na této stránce informujeme o členství členů Pacientské rady v pracovních skupinách, poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví. 

 

Přečíst celý článek

Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

 3. 7. 2019, publikováno: 3. 7. 2019  

Do sekce Pacientská rada byla vložena stránka „Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady.” Na této stránce informujeme, ke kterým materiálům legislativní i nelegislativní povahy se Rada vyjádřila a, pokud je to možné, vkládáme odkaz do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu (VeKLEP). 

Přečíst celý článek

Vzdělávací kurz HTA I. - druhý ročník

Vzdělávací kurz HTA I. - druhý ročník

 31. 10. 2019  —  16. 11. 2019, publikováno: 24. 6. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a dalšími partnery pořádá ve dnech 31. 10. – 2. 11. a 14. 11. – 16. 11. 2019 druhý ročník vzdělávacího programu pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.

Přečíst celý článek

Deváté zasedání Pacientské rady

Deváté zasedání Pacientské rady

 11. 6. 2019, 15:00  —  11. 6. 2019, 18:00, publikováno: 13. 6. 2019  

Dne 11. 6. 2019 se konalo deváté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Na zasedání byly prezentovány informace k připravované novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Diskutovalo se i o kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků a také o zapojení pacientských organizacích do aktivit ministerstva zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Květnové setkání s pacientskými organizacemi

Květnové setkání s pacientskými organizacemi

 22. 5. 2019, publikováno: 9. 5. 2019  

Ve středu, 22. května se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR konalo tradiční, čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi.

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 17. 4. 2019, 15:00  —  17. 4. 2019, 17:00, publikováno: 2. 5. 2019  

Ve středu 17. 4. 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavními body jednání byla jednak správní novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zejména § 16 a především problematika společného hodnocení zdravotnických technologií v rámci EU (Joint HTA).

Přečíst celý článek

Osmé zasedání Pacientské rady

Osmé zasedání Pacientské rady

 21. 3. 2019, 15:00  —  21. 3. 2019, 18:00, publikováno: 3. 4. 2019  

Dne 21.3.2019 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému osmému zasedání. V rámci programu zasedání zazněly informace o činnosti pracovních skupin Pacientské rady, dále informace o připravovaných vzdělávacích aktivitách, diskutovalo se také o možnostech financování pacientských organizací. Jeden z bloků zasedání byl věnovaný představení Reformy primární péče

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 11. 12. 2018, 16:00  —  11. 12. 2018, 18:00, publikováno: 28. 2. 2019  

Dne 11. 12. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 2. 8. 2018, 16:00  —  2. 8. 2018, 18:00, publikováno: 31. 1. 2019  

Dne 2. srpna. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

 1. 4. 2019  —  20. 10. 2018, publikováno: 31. 1. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu realizovalo ve dnech 18. – 20. 10. a 2. – 3. 11. 2018 vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 8. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Dne 8. 1. 2019 proběhlo jednání pracovní skupiny ke zdravotnickým prostředkům. Přítomno bylo 16 členů včetně vedoucích pracovní skupiny – paní Ředinové a paní Faltýnkové. Jako host byl přítomen JUDr. Král.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 10. 1. 2018, publikováno: 17. 1. 2019  

Pracovní skupina se sešla ke svému prvnímu jednání z důvodu potřeby práce na novele z. 48/1997 Sb.  o veřejném zdravotním pojištění.

Přečíst celý článek

Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

 16. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Národní informační systém zdravotnických prostředků zveřejnil přehled často kladených dotazů ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Tento přehled je dostupný na adrese: https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz.

Přečíst celý článek

Sedmé zasedání Pacientské rady

Sedmé zasedání Pacientské rady

 13. 12. 2018, publikováno: 10. 1. 2019  

Dne 13. 12. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému sedmému zasedání. V průběhu zasedání zazněly aktuální informace ze všech pracovních skupin Rady a členové přijali 2 nová usnesení. Oddělení podpory práv pacientů také informovalo zástupce pacientů o práci na udržitelném systému financování pacientských organizací.

Přečíst celý článek

Slavnostní vánoční setkání s pacientskými organizacemi

Slavnostní vánoční setkání s pacientskými organizacemi

 13. 12. 2018, 15:00  —  13. 12. 2018, 17:00, publikováno: 14. 12. 2018  

Letošní rok se nesl v duchu zapojování pacientů do procesů na Ministerstvu zdravotnictví. Na slavnostním setkání s pacientskými organizacemi, které se uskutečnilo v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce zástupci vedení ministerstva zhodnotili dosavadní spolupráci,  informovali o dalším vývoji a poděkovali za zapojení do prací na ministerstvu. 

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 12. 11. 2018, publikováno: 12. 11. 2018  

V pondělí 12. listopadu 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo již třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací program začíná již tento čtvrtek

Intenzivní vzdělávací program začíná již tento čtvrtek

 18. 10. 2018  —  3. 11. 2018, publikováno: 16. 10. 2018  

Ve čtvrtek  18. října začíná intenzivní vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky. 

Přečíst celý článek

Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

Říjnové setkání s pacientskými organizacemi

 9. 10. 2018, publikováno: 15. 10. 2018  

V úterý 9. října proběhlo tradiční čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi. Zástupci pacientských organizací přivítal ministr Adam Vojtěch, který představil aktivity ministerstva v oblasti informování pacientů.

Přečíst celý článek

Šesté zasedání Pacientské rady

Šesté zasedání Pacientské rady

 12. 9. 2018, 15:00  —  12. 9. 2018, 18:45, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 12. 9. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému šestému zasedání. Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání konečné podoby Jednacího řádu pracovních skupin Pacientské rady. Dále proběhlo informování o činnosti Pacientské rady v uplynulém čtvrtletí, tedy o zapojení do vnitřních připomínkových řízení a o činnosti pracovních skupin Pacientské rady a pracovních skupin ministerstva, kde je Rada zastoupena svými zástupci.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 29. 8. 2018, 16:00  —  29. 8. 2018, 18:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 29. 8. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 23. 8. 2018, 15:00  —  23. 8. 2018, 17:00, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 23. 8. 2018 poprvé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 22. 8. 2018, 15:30  —  22. 8. 2018, 18:00, publikováno: 6. 9. 2018  

Ve středu 22. 8. 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavním cílem jednání bylo sdílení informací o aktuálních návrzích změn systému úhrad v oblasti inovativní léčby mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci pacientů.

Přečíst celý článek

Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

Pacienti se poprvé systémově zapojili do přípravy zákona o veřejném zdravotním pojištění

 30. 8. 2018, publikováno: 30. 8. 2018  

Práce na novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravuje kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, se poprvé účastnili od samého počátku zástupci všech relevantních aktérů, včetně pacientů.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 21. 6. 2018, publikováno: 29. 6. 2018  

Pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění byla zřízena usnesením Pacientské rady v únoru 2018. První jednání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění se konalo 21.6.2018.

Přečíst celý článek

Páté zasedání Pacientské rady

Páté zasedání Pacientské rady

 16. 5. 2018, publikováno: 16. 5. 2018  

Pacientská rada, poradní orgán ministra zdravotnictví, se 16. května 2018 sešla již ke svému pátému zasedání. Náplní programu bylo zejména informování o aktivitách pracovních skupin Pacientské rady a diskuze a usnesení k předloženým dokumentům.

Přečíst celý článek

Květnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

Květnové čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi

 10. 5. 2018, publikováno: 14. 5. 2018  

Ve čtvrtek 10. května na ministerstvu zdravotnictví proběhlo další z pravidelných setkání s pacientskými organizacemi. Oddělení podpory práv pacientů informovalo zejména o probíhajících aktivitách na ministerstvu, na kterých se podílejí zástupci pacientů.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 24. 4. 2018, publikováno: 26. 4. 2018  

Pracovní skupina Pacientské rady pro inovativní léčbu byla zřízena usnesením Pacientské rady v únoru 2018. Skupina poprvé jednala v pondělí 24. dubna 2018 a členové se zabývali zejména prioritami pacientů v oblasti inovativní léčby.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

 17. 4. 2018, publikováno: 20. 4. 2018  

V únoru 2018 byla zřízena Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí. Skupina poprvé jednala v úterý 17. dubna 2018 a zabývala se zejména prioritami pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.

Přečíst celý článek

Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

Čtvrté - výjezdní zasedání Pacientské rady

 2. 3. 2018  —  4. 3. 2018, publikováno: 15. 3. 2018  

Ve dnech 2. až 4. března 2018 se v Hradci Králové uskutečnilo výjezdní zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

Novoroční setkání ministra s pacientskými organizacemi

 15. 1. 2018, publikováno: 15. 1. 2018  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v pondělí 15. ledna setkal se zástupci pacientských organizací, aby jim představil své priority a vyslechl si jejich podněty směrem k ministerstvu. Zároveň ocenil aktivity Pacientské rady a její aktivní zapojení do připomínkových řízení klíčových legislativních návrhů.

Přečíst celý článek

Druhé zasedání Pacientské rady

Druhé zasedání Pacientské rady

 5. 12. 2017, publikováno: 11. 12. 2017  

Pacientská rada, kterou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík jmenoval k 6. říjnu letošního roku, se 5. prosince 2017 sešla na svém druhém zasedání. Tento stálý poradní orgán ministra zdravotnictví zprostředkovává podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření.

Přečíst celý článek

Setkání s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi

 8. 11. 2017, publikováno: 13. 11. 2017  

V úterý 8. listopadu 2017 proběhlo na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR další z pravidelných čtvrtletních setkání se zástupci pacientských organizací. Pacientské organizace přivítal ministr Miloslav Ludvík a náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.

Přečíst celý článek

» Archiv