Pacientský hub

Pacientský hub je projekt na podporu pacientských organizací a je prostorem pro rozvoj, spolupráci a setkávání pacientů, expertů i veřejnosti v oblasti zdraví.

Klíčovými aktivitami Pacientského hubu jsou:

  • provoz sdíleného pracovního a komunitního prostoru v pražských Vršovicích
  • zajišťování komplexního vzdělávacího programu
  • správa interaktivního webového portálu
  • organizace osvětových akcí pro veřejnost

Témata kurzů, workshopů i mentoringových konzultací zahrnují řízení a profesionalizace pacientské organizace (vedení týmu, práce s dobrovolníky, finanční řízení, fundraising, právní a účetní minimum, komunikace s veřejností i médii a další), zdravotnický systém v ČR (systém cen a úhrad, zdravotní pojištění, systém poskytování péče, práva a povinnosti pacienta) a advokační činnost (zastupování pacientů, role pacientské organizace, komunikace a vyjednávání).

Pro pacienty i veřejnost zajišťuje hub velké množství různorodých aktivit pořádaných týmem hubu i samotnými pacientskými organizacemi. Jde především o:

  • akce v oblasti prevence a péče o vlastní zdraví
  • semináře, workshopy, konference na různá témata z oblasti zdraví, zdravotnictví, ale i života s diagnózou a sociálních otázek
  • neformální akce, besedy, setkání s inspirativními osobnostmi
  • vernisáže, promítání filmů

Služby Pacientského hubu mohou bezplatně čerpat členové pacientských organizací a organizací pomáhajících pacientům. Po registraci (návod Jak se přihlásit do Pacientského hubu  – PDF soubor, 311 kB) se mohou členové účastnit vzdělávacích akcí, rezervovat místnosti i studovat online materiály. Registrovat se mohou všichni členové organizace a individuálně rozhodovat o svém studijním plánu.

Pacientský hub se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v klidné lokalitě pražských Vršovic (U Vršovického nádraží 30), nedaleko centra a s výbornou dostupností MHD i vlakem. Sdílený prostor je multifunkční, lze jej vmžiku proměnit na konferenční sál, komorní místo pro besedu nebo pracovní zázemí se stoly s nastavitelnou výškou. Bezbariérový přístup a parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením jsou samozřejmostí. Bonusem je kavárna v přízemí a nádherné Havlíčkovy sady na dohled.

Na ploše 340 m2 najdete 1 sdílený prostor, 6 kanceláří a 3 zasedací místnosti. Tady můžete společně pracovat, rozvíjet se a navazovat kontakty. Flexibilní prostor nabízí mnoho aktivit: konference, přednášky, workshopy, semináře, preventivní a osvětové akce, neformální setkání, besedy, ale i vernisáže a promítání filmů se zdravotní tematikou.

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 v rámci programu Zdraví. Díky tomu Pacientský hub nabízí veškeré služby zástupcům pacientských organizací i veřejnosti bezplatně

Více informací včetně kalendáře akcí naleznete na stránkách Pacientského hubu: www.pacientskyhub.cz.

Aktuality

Více naleznete na stránce: pacientskyhub.cz/aktuality