Užitečné informace

Informace pro pacienty se vzácným onemocněním cestující za zdravotní péčí do zahraničí

Informace pro pacienty se vzácným onemocněním cestující za zdravotní péčí do zahraničí

Publikováno: 29. 4. 2024

Informujeme o vzniku nové návodné informativní příručky zejména pro pacienty se vzácným onemocněním, kteří hledají informace o přeshraniční zdravotní péči. Příručka vznikla ve spolupráci střešní pacientské organizace pro pacienty se vzácným onemocněním „České asociace pro vzácná onemocnění“ (ČAVO) a Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Příručka je pod názvem „Informace pro pacienty se vzácným onemocněním cestující za zdravotní péčí do zahraničí“ ke stažení jak na internetových stránkách ČAVO https://vzacna-onemocneni.cz/jak-vycestovat-za-zdravotni-peci-do-zahranici/ , tak na webu KZP https://kancelarzp.cz/informace-pro-pacienty-se-vzacnym-onemocnenim/.

Organizace pacientského segmentu

Organizace pacientského segmentu

Publikováno: 12. 9. 2023

V dnešní době lze nalézt na internetu celou řadu nejrůznějších organizací zaměřujících se na pomoc pacientům s chronickým nebo vzácným onemocněním či zdravotním postižením. Orientovat se v nich nemusí být snadné. Cílem článku je popsat s jakými typy organizací se lze setkat a jakou pomoc je možné od nich očekávat. 

Rozcestník organizací pro pacienty

Rozcestník organizací pro pacienty

Publikováno: 12. 9. 2023

Víte, že existuje mnoho organizací, které se specializují na pomoc pacientům a jejich blízkým? Chcete vědět, jaké to jsou? Podívejte se do našeho rozcestníku organizací pacientského segmentu! 

Nespokojenost s poskytováním zdravotní péče – Jak se bránit?

Nespokojenost s poskytováním zdravotní péče – Jak se bránit?

Publikováno: 25. 5. 2023

Klient jakékoli služby v dnešní době očekává, že má možnost se v případě nespokojenosti s poskytovanými službami na někoho obrátit. Nejinak je tomu i ve zdravotnictví. V případě, že pacient není spokojen se službami poskytovanými poskytovatelem zdravotních služeb, má řadu možností, jak se bránit.

Jednotlivé možnosti je vhodné vybírat podle závažnosti a podstaty toho, co se stalo. Jinou možnost zvolíte, pokud se vám nelíbil způsob komunikace a jiný, když máte podezření, že vám nebyloposkytnuto řádné ošetření. V článku je popsáno, jaké konkrétně možnosti využít a případně co dělat ve chvíli, kdy pacient není spokojen s výsledkem.

Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

Publikováno: 3. 5. 2023

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví.

Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví

Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví

Publikováno: 24. 4. 2023

Pořádáte jako organizace pacientského segmentu akci a rádi byste, aby jí byla poskytnuta záštita? V následujícím článku mimo jiné zjistíte, jak si o ni požádat a co je třeba k jejímu udělení splnit.

Proces rozhodování o úhradě léčiv na vzácná onemocnění

Proces rozhodování o úhradě léčiv na vzácná onemocnění

Publikováno: 31. 1. 2023

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje specifický proces posuzování a schvalování úhrady léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z těchto specifik je silné zapojení zástupců pacientských organizací do celého procesu. Jak konkrétně tento proces schvalování probíhá a jakou roli v něm má pacientská veřejnost? 

Povinné datové schránky

Povinné datové schránky

Publikováno: 25. 1. 2023

Pravděpodobně jste již ve zprávách zaznamenali, že začátkem roku 2023 stát povinně zřizuje datovou schránku vybraným skupinám osob. Koho se to přesně týká, jaké povinnosti jsou s tím spjaty a jaké výhody to může přinést? 

Komunikace s praktickým lékařem na dálku

Komunikace s praktickým lékařem na dálku

Publikováno: 25. 10. 2022

Edukační materiály pro pacienty a pacientské organizace jsou jedním z výstupů projektu Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty UK „Digitální gramotnost v primární zdravotní péči: COVID-19 jako výzva pro rozvoj informačně-komunikačních technologií“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Seznam pacientských organizací

Seznam pacientských organizací

Publikováno: 17. 6. 2022

Informační článek o tom,  k čemu slouží Seznam pacientských organizací a jak podat žádost o zapsání na něj.