Setkávání s pacientskými organizacemi

Ministerstvo zdravotnictví pořádá čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi již od roku 2015. Hosty pravidelných setkání bývají zástupci institucí, jejichž činnost se pacientů úzce týká. V minulosti se jednalo například o zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), zdravotní pojišťovny nebo odborné lékařské společnosti (ČLS JEP). Setkání se účastní také odborní náměstci ministerstva nebo úředníci příslušných útvarů. Platforma tak slouží mimo jiné k informování o aktuálním dění na ministerstvu s ohledem na pacienty a pacientské organizace.

Pravidelná setkání umožňují zástupcům pacientských organizací načerpat nové informace v oblastech, které se jich týkají, ale také slouží jako platforma pro diskusi a zpětnou vazbu. Přidanou hodnotou je také možnost navázat kontakt s ostatními pacientskými organizacemi.