Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních

publikováno: 15. 2. 2021  

Vláda usnesením s účinností ode dne 15. února 2021 00:00 do dne 28. 2. 2021 23:59 zakazuje návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních.


Zákaz stanoví usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021, které obsahuje následující výjimky.

Akutní lůžková péče

Zákaz se nevztahuje na:

Dlouhodobá nebo následná lůžková péče

Zákaz se nevztahuje na:

Tato osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

Odkaz na usnesení vlády: www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdrav--zarizenich-0080.pdf