Praktický lékař může nově očkovat i pacienty, které nemá v kapitaci

publikováno: 10. 5. 2021  


Od 1. května mohou praktičtí lékaři očkovat a přidávat na svůj očkovací seznam i pacienty, které praktický lékař nemá v kapitaci, tzv. nedostává za ně kapitační platby od pojišťovny a není jejich registrujícím lékařem.

Tato možnost napomůže zefektivnit očkování – praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů (např. těch ve vyšších věkových skupinách aj., kteří dosud čekají u svého praktického lékaře, který očkovací látkou zatím nedisponuje). Rovněž tím bude možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou praktický lékař disponuje a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.