Seminář k právu na přítomnost osoby blízké

 13. 2. 2023, publikováno: 26. 1. 2023  

Zveme Vás do Pacientského hubu na akci Rodiče nejsou návštěva, co s tím? Seminář je po registraci otevřený pacientským organizacím i veřejnosti a konat se bude 13.2. v Pacientském hubu (U Vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 Vršovice).


Nezletilé je nutno chápat jako zvláště zranitelnou skupinu pacientů. Při narození jsou zcela závislí na svých pečovatelích, zákonných zástupcích a osobách blízkých. S postupujícím věkem děti nabývají rozumové a volní vyspělosti, díky níž také získávají větší autonomii.

Nelze však bez dalšího říci, že u nezletilých existuje konkrétní věková hranice, kdy své blízké kolem sebe již nepotřebují. I přesto je přítomnost zákonných zástupců a osob blízkých u nezletilých pacientů u lékařů a v nemocnicích i 30 let po revoluci stále aktuálním tématem.

Co se na semináři dozvíte:

Na seminář se přihlašujte zde: Rodiče nejsou návštěva, co s tím? | Pacientský hub (pacientskyhub.cz)