Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 17. 4. 2019, 15:00  —  17. 4. 2019, 17:00, publikováno: 2. 5. 2019  

Ve středu 17. 4. 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavními body jednání byla jednak správní novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zejména § 16 a především problematika společného hodnocení zdravotnických technologií v rámci EU (Joint HTA).


Aktuální informace o navrhovaných změnách v § 16 v rámci správní novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění prezentoval za ministerstvo zdravotnictví pan Mgr. Jan Zapletal z odboru dohledu nad zdravotním pojištěním.

Pan PharmDr. Jiří Samek ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, z oddělení hodnocení zdravotnických technologií zprostředkoval zástupcům pacientů podrobné vysvětlení cílů, právního základu a obsahu návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU, včetně podrobné diskuse rámcové pozice ČR k tomuto návrhu nařízení. Byla tak vyjasněna řada nepřesností ohledně možností využití společného hodnocení zdravotnických technologií na úrovni EU v procesu komplexní HTA v ČR. Prezentaci a zápis naleznete v příloze.