Jmenování členů Pacientské rady

 6. 10. 2017, publikováno: 10. 10. 2017  

Pacientská rada byla ustanovena Příkazem ministra (č. 15/2017) a její členové jsou jmenováni z řad zástupců, které navrhovali sami pacienti prostřednictvím pacientských organizací. Rada má 24 členů, vybraných podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami.


Do Pacientské rady byli jmenováni (jméno, organizace):

Pacientská rada je poradním orgánem ministra a podle svého statutu je jejím úkolem zejména zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu zdravotnictví – přinášet podněty k přípravě a změnám právních a jiných předpisů, účastnit se vnitřního připomínkového řízení a vyjadřovat se k připravovaným opatřením.

Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, může zřizovat pracovní skupiny zabývající se dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady. Zejména pak otázkami specifickými dle oblastí jednotlivých diagnóz, skupin diagnóz, zdravotních stavů či jiných oblastí s ohledem na specifické potřeby určitých skupin pacientů.

Fungování Pacientské rady zajišťuje Oddělení podpory práv pacientů. První zasedání proběhne 18. 10. 2017.

Další fotografie z tiskové konference a jmenování členů Pacientské rady naleznete v přílohách. Záznam z tiskové konference je dostupný zde.

Fotogalerie