Aktuality

Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017


Setkání pacientských organizací k projektu Pacientský Hub

Setkání pacientských organizací k projektu Pacientský Hub

 10. 9. 2019, publikováno: 27. 9. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR zorganizovalo v úterý, 10. září 2019 mimořádné setkání s pacientskými organizacemi k připravovanému projektu Pacientský Hub.

Přečíst celý článek

Desáté zasedání Pacientské rady

Desáté zasedání Pacientské rady

 10. 9. 2019, publikováno: 18. 9. 2019  

Dne 10. 9. 2019 se konalo desáté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Hlavními tématy zasedání byly probíhající novelizace zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Další body programu byly věnované dotačním programům pro pacientské organizace. Členové Pacientské rady byli informováni o aktuálním dění v jednotlivých pracovních skupinách.  

Přečíst celý článek

Páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky

Páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky

 19. 8. 2019, publikováno: 3. 9. 2019  

V pondělí 19. srpna 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky. Hlavním tématem byla novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dalším z bodů programu byla činnost Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 11. 6. 2019, publikováno: 3. 9. 2019  

V úterý 11. 6. 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 30. 7. 2019, publikováno: 8. 8. 2019  

V úterý 30. července 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí.

Přečíst celý článek

Páté jednání pracovní skupiny pro inovativní léčbu

Páté jednání pracovní skupiny pro inovativní léčbu

 30. 7. 2019  —  17. 7. 2019, publikováno: 31. 7. 2019  

Ve středu 17. července 2019 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví ČR páté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Projednávána byla dvě témata, která navazovala na předchozí setkání pracovní skupiny v dubnu.

Přečíst celý článek

Informujeme o aktivitách ministerstva pro pacientské organizace v zahraničí

Informujeme o aktivitách ministerstva pro pacientské organizace v zahraničí

 12. 7. 2019, publikováno: 19. 7. 2019  

Ve spolupráci s MUDr. Ivanou Holcátovou byl 12. července na Poster Session at the Mutographs Scientific Meeting 2019 v Lyonu vystaven poster, který znázorňuje spolupráci pacientských organizací a ministertsva zdravotnictví v České republice. 

Přečíst celý článek

Zapojení členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ

Zapojení členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ

 26. 7. 2019, publikováno: 18. 7. 2019  

Do sekce Pacientská rada byla vložena stránka „Členství členů Pacientské rady v pracovních a poradních orgánech MZ.” Na této stránce informujeme o členství členů Pacientské rady v pracovních skupinách, poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví. 

 

Přečíst celý článek

Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

 3. 7. 2019, publikováno: 3. 7. 2019  

Do sekce Pacientská rada byla vložena stránka „Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady.” Na této stránce informujeme, ke kterým materiálům legislativní i nelegislativní povahy se Rada vyjádřila a, pokud je to možné, vkládáme odkaz do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu (VeKLEP). 

Přečíst celý článek

Vzdělávací kurz HTA I. - druhý ročník

Vzdělávací kurz HTA I. - druhý ročník

 31. 10. 2019  —  16. 11. 2019, publikováno: 24. 6. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a dalšími partnery pořádá ve dnech 31. 10. – 2. 11. a 14. 11. – 16. 11. 2019 druhý ročník vzdělávacího programu pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.

Přečíst celý článek

Deváté zasedání Pacientské rady

Deváté zasedání Pacientské rady

 11. 6. 2019, 15:00  —  11. 6. 2019, 18:00, publikováno: 13. 6. 2019  

Dne 11. 6. 2019 se konalo deváté zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví.

Na zasedání byly prezentovány informace k připravované novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Diskutovalo se i o kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků a také o zapojení pacientských organizacích do aktivit ministerstva zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Květnové setkání s pacientskými organizacemi

Květnové setkání s pacientskými organizacemi

 22. 5. 2019, publikováno: 9. 5. 2019  

Ve středu, 22. května se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR konalo tradiční, čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi.

Přečíst celý článek

Zveme Vás na setkání s pacientskými organizacemi

Zveme Vás na setkání s pacientskými organizacemi

publikováno: 9. 5. 2019  

Vážené členky, vážení členové pacientských organizací,

srdečně Vás zveme na tradiční, čtvrtletní setkání s pacientskými organizacemi.

Setkání se bude konat 22.5. od 15 hod. v prostorách Ministerstva zdravotnictví, v zasedací místnosti č. 281.

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 17. 4. 2019, 15:00  —  17. 4. 2019, 17:00, publikováno: 2. 5. 2019  

Ve středu 17. 4. 2019 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Hlavními body jednání byla jednak správní novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zejména § 16 a především problematika společného hodnocení zdravotnických technologií v rámci EU (Joint HTA).

Přečíst celý článek

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 27. 3. 2019, 15:00  —  27. 3. 2019, 17:00, publikováno: 12. 4. 2019  

Dne 27. 3. 2019 se ke svému 3. jednání sešla pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací kurz „Zapojení pacientů do procesů hodnocení  zdravotnických technologií – HTA II.“

Intenzivní vzdělávací kurz „Zapojení pacientů do procesů hodnocení zdravotnických technologií – HTA II.“

 5. 4. 2019, 9:00  —  6. 4. 2019, 17:00, publikováno: 11. 4. 2019  

Ve dnech 5. -6. dubna uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu vzdělávací kurz pro zástupce pacientských organizací. Tento navazující kurz byl zaměřený na rozšíření znalostí v oblasti hodnocení zdravotnických technologií.

Přečíst celý článek

Osmé zasedání Pacientské rady

Osmé zasedání Pacientské rady

 21. 3. 2019, 15:00  —  21. 3. 2019, 18:00, publikováno: 3. 4. 2019  

Dne 21.3.2019 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému osmému zasedání. V rámci programu zasedání zazněly informace o činnosti pracovních skupin Pacientské rady, dále informace o připravovaných vzdělávacích aktivitách, diskutovalo se také o možnostech financování pacientských organizací. Jeden z bloků zasedání byl věnovaný představení Reformy primární péče

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

 11. 12. 2018, 16:00  —  11. 12. 2018, 18:00, publikováno: 28. 2. 2019  

Dne 11. 12. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro celiakii.

Přečíst celý článek

Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

Intenzivní vzdělávací kurz "Zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky - HTA I."

 1. 4. 2019  —  20. 10. 2018, publikováno: 31. 1. 2019  

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu realizovalo ve dnech 18. – 20. 10. a 2. – 3. 11. 2018 vzdělávací program pro zástupce pacientských organizací v oblasti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů v rámci zdravotní politiky.

Přečíst celý článek

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Druhé jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 2. 8. 2018, 16:00  —  2. 8. 2018, 18:00, publikováno: 31. 1. 2019  

Dne 2. srpna. 2018 podruhé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro duševní onemocnění.

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

Čtvrté jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 8. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Dne 8. 1. 2019 proběhlo jednání pracovní skupiny ke zdravotnickým prostředkům. Přítomno bylo 16 členů včetně vedoucích pracovní skupiny – paní Ředinové a paní Faltýnkové. Jako host byl přítomen JUDr. Král.

Přečíst celý článek

Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

Časté otázky a odpovědi ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků

 16. 1. 2019, publikováno: 17. 1. 2019  

Národní informační systém zdravotnických prostředků zveřejnil přehled často kladených dotazů ke kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Tento přehled je dostupný na adrese: https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz.

Přečíst celý článek

První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

První jednání pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky

 10. 1. 2018, publikováno: 17. 1. 2019  

Pracovní skupina se sešla ke svému prvnímu jednání z důvodu potřeby práce na novele z. 48/1997 Sb.  o veřejném zdravotním pojištění.

Přečíst celý článek

Sedmé zasedání Pacientské rady

Sedmé zasedání Pacientské rady

 13. 12. 2018, publikováno: 10. 1. 2019  

Dne 13. 12. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému sedmému zasedání. V průběhu zasedání zazněly aktuální informace ze všech pracovních skupin Rady a členové přijali 2 nová usnesení. Oddělení podpory práv pacientů také informovalo zástupce pacientů o práci na udržitelném systému financování pacientských organizací.

Přečíst celý článek


Zpět