Aktuality

Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017


15. zasedání Pacientské rady

15. zasedání Pacientské rady

 8. 12. 2020, publikováno: 10. 12. 2020  

Dne 8. prosince 2020 se uskutečnilo patnácté, letos poslední zasedání Pacientské rady. Zasedání proběhlo opět on-line, pozvání na zasedání přijal JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo. Diskutovalo se o návrhu na zřízení pracovní skupiny Pacientské rady pro elektronizaci zdravotnictví, o aktuálním dění v legislativě a v neposlední řadě i o tématu vakcinace proti onemocnění Covid-19. 

Přečíst celý článek

LIDÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM – souhrn informací – covid-19

LIDÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM – souhrn informací – covid-19

publikováno: 7. 12. 2020  

Níže naleznete  informace, jak se spojit s relevantními subjekty v souvislosti s epidemií,  při potřebě dorozumívání písemným českým jazykem. 

Přečíst celý článek

SENIOŘI - souhrn informací - covid-19

SENIOŘI - souhrn informací - covid-19

publikováno: 7. 12. 2020  

Co zde najdete: odkazy na stránky s informacemi, telefonní linky určené pro seniory

Přečíst celý článek

Souhrn informací pro specifické skupiny osob v souvislosti s jejich zdravotním stavem (zdravotně postižení, chronicky nemocní), vzhledem k epidemické situaci onemocnění covid-19 v ČR

Souhrn informací pro specifické skupiny osob v souvislosti s jejich zdravotním stavem (zdravotně postižení, chronicky nemocní), vzhledem k epidemické situaci onemocnění covid-19 v ČR

publikováno: 7. 12. 2020  

Cílem těchto článků je informovat tzv. specifické skupiny osob v souvislosti s jejich změněným zdravotním stavem (zdravotní postižení, chronické onemocnění, duševní onemocnění, věk) vzhledem k opatřením k epidemii Covid-19 v České republice, kdy pro tento svůj stav nedostačuje pro tyto osoby řešení za užití možností určených široké veřejnosti.

Přečíst celý článek

Virtuální kafe v Pacientském hubu

Virtuální kafe v Pacientském hubu

 15. 12. 2020, publikováno: 6. 12. 2020  

Jménem Pacientského hubu Vás zveme na neformální setkání Kafe na téma… Digitalizace. Setkání se koná 15. prosince od 17:30 prostřednictvím ZOOM.

Přečíst celý článek

První vzdělávací akce Pacientského hubu – Negrantový fundraising

První vzdělávací akce Pacientského hubu – Negrantový fundraising

 26. 11. 2021, publikováno: 23. 11. 2020  

Jménem Pacientského hubu Vás zveme na jeho první vzdělávací akci Negrantový fundraising. Z výsledků vyplněných dotazníků vyplynulo, že právě fundraising je pro chod pacientské organizace zcela nepostradatelný.

Přečíst celý článek

Předběžné oznámení vyhlášení výzvy do Malého grantového schématu č. 3

Předběžné oznámení vyhlášení výzvy do Malého grantového schématu č. 3

publikováno: 10. 11. 2020  

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit na konci roku 2020, případně začátkem roku 2021 Výzvu pro předkládání žádostí o grant do MGS č. 3 v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014–2021.

Přečíst celý článek

On-line setkání s pacientskými organizacemi - novinky v  projektu Pacientský hub

On-line setkání s pacientskými organizacemi - novinky v projektu Pacientský hub

 26. 10. 2020, publikováno: 27. 10. 2020  

V pondělí 26. října 2020 proběhlo online setkání se zástupci pacientských organizací a jejich členy. Cílem bylo informovat o brzkém spuštění projektu Pacientský hub a chystaném vzdělávacím balíčku. Zároveň tým hubu představil facebookové stránky projektu.

Přečíst celý článek

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021

publikováno: 12. 10. 2020  

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021.

Žádosti o dotaci lze podávat od 12. října do 12. listopadu 2020 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Dotační program bude komplexně administrován elektronicky. Jedná se o zásadní změnu, proto doporučujeme věnovat větší pozornost výzvě, metodice a manuálu systému Grantys.

Úplné znění Výzvy, Metodiku i další potřebné dokumenty najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.  https://www.mzcr.cz/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-prideleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-zdravi-zvysovani-efektivity-a-kvality-zdravotni-pece-pro-rok-2021/

Přečíst celý článek

Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

publikováno: 12. 10. 2020  

! AKTUÁLNĚ !

Aktuálně je třeba sledovat jak plošná opatření, která jsou přijímána pro celou ČR, tak epidemiologickou situaci v místě, kde se aktuálně pohybujete – podle té totiž může dojít ke zpřísnění plošných opatření.

Přečíst celý článek

Podpis nájemní smlouvy k Pacientskému hubu

Podpis nájemní smlouvy k Pacientskému hubu

 7. 10. 2020, publikováno: 7. 10. 2020  

Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar a radní městské části Praha 10 Michal Kočí dnes podepsali smlouvu o nájmu nebytových prostor v pražských Vršovicích, kde bude sídlit Pacientský hub, a to již brzy. Unikátní centrum, které je určeno pacientským organizacím, pacientům, ale i veřejnosti, se otevře v listopadu.

Přečíst celý článek

Elektronizace dotačního řízení: potřeba podání žádosti datovou schránkou

Elektronizace dotačního řízení: potřeba podání žádosti datovou schránkou

publikováno: 1. 10. 2020  

V letošním roce jsou některé dotační tituly Ministerstva zdravotnictví plně elektronizované. S elektronizací se pojí potřeba žadatele mít zřízenou datovou schránku.

Přečíst celý článek

14. zasedání Pacientské rady

14. zasedání Pacientské rady

 17. 9. 2020, publikováno: 18. 9. 2020  

Dne 17. září 2020 se konalo čtrnácté zasedání Pacientské rady. Zasedání proběhlo on-line, pozvání na zasedání přijala JUDr. Vladimíra Těšitelová a Ing. Martin Zeman, kromě jiného se diskutovalo i o elektronizaci zdravotnictví.

Přečíst celý článek

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat

publikováno: 11. 9. 2020  

Předběžné oznámení připravovaných výzev do Malých grantových schémat č. 1 a 2 v rámci programu Zdraví podpořeného z EHP fondů 2014-2021.

Přečíst celý článek

Souhrny k hodnotícím zprávám

Souhrny k hodnotícím zprávám

publikováno: 9. 9. 2020  

Souhrny k hodnotícím zprávám vytipovaných správních řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady jsou dostupné na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přečíst celý článek

Páté jednání pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí

Páté jednání pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí

 22. 7. 2020, publikováno: 30. 7. 2020  

Dne 22. 7. 2020 se sešla pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému pátému jednání.

Přečíst celý článek

Nominace na Cenu Makropulos pro rok 2020

Nominace na Cenu Makropulos pro rok 2020

publikováno: 17. 7. 2020  

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2020.  

Přečíst celý článek

Páté setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

Páté setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění

 25. 6. 2020, publikováno: 25. 6. 2020  

Dne 25. června 2020 se sešla pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro duševní onemocnění ke svému pátému jednání.

Hlavním bodem jednání byla diskuze o směřování a prioritách pracovní skupiny.

Přečíst celý článek

Pracovní setkání na téma „legislativní definice pacientské organizace“

Pracovní setkání na téma „legislativní definice pacientské organizace“

publikováno: 15. 6. 2020  

V pondělí 15. června se na půdě Ministerstva zdravotnictví (MZ) sešli zástupci pacientských organizací a dalších institucí a Oddělení podpory práv pacientů. Jednali zejména o legislativní definici pacientské organizace.

Přečíst celý článek

13. zasedání Pacientské rady

13. zasedání Pacientské rady

 4. 6. 2020, publikováno: 4. 6. 2020  

Dne 4. června 2020 se konalo třinácté zasedání Pacientské rady. Pozvání na zasedání přijal Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví a další hosté. Diskuze byla věnovaná dostupnosti zdravotní i sociální péče, aktuálním mimořádným opatřením MZ a jejich postupnému uvolňování.

Přečíst celý článek

Nadace OSF - grantové výzvy pro neziskové organizace

Nadace OSF - grantové výzvy pro neziskové organizace

publikováno: 21. 5. 2020  

Česká Nadace OSF vyhlašuje další výzvy pro neziskové organizace a neformální iniciativy. 

Přečíst celý článek

Mimořádné zasedání Pacientské rady - květen 2020

Mimořádné zasedání Pacientské rady - květen 2020

 12. 5. 2020, publikováno: 12. 5. 2020  

Dne 12. května 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k dalšímu, mimořádnému on-line zasedání. Vývoj epidemiologické situace, mimořádná opatření a jejich postupné uvolňování. Těmto a dalším tématům bylo věnované setkání členů Pacientské rady a dalších partnerů.

Přečíst celý článek

Evropská komise - výzva pro projektové granty

Evropská komise - výzva pro projektové granty

publikováno: 30. 4. 2020  

Evropská komise vydala novou výzvu pro projektové granty pro veřejné a neziskové subjekty pro podporu osob se zdravotním postižením. 

Přečíst celý článek

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

Čtvrté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 23. 4. 2020, publikováno: 23. 4. 2020  

Dne 23. 4. 2020 se sešla Pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému mimořádnému jednání.

Přečíst celý článek

Mimořádné zasedání Pacientské rady - duben 2020

Mimořádné zasedání Pacientské rady - duben 2020

 15. 4. 2020, publikováno: 15. 4. 2020  

Dne 15. dubna 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k mimořádnému, on-line zasedání. Hlavním tématem byla aktuální epidemiologická situace a s ní související otázky.

 

Přečíst celý článek

12. zasedání Pacientské rady

12. zasedání Pacientské rady

 3. 3. 2020, publikováno: 3. 3. 2020  

Dne 3. března 2020 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví k dalšímu, již dvanáctému zasedání. Na setkání se diskutovalo o problematice nedostupnosti léčiv na českém trhu. Dalším tématem bylo znění definice pacientské organizace.

Přečíst celý článek


Zpět