Webinář na téma očkování proti covid-19 a chronická onemocnění

 26. 1. 2021, publikováno: 26. 1. 2021  

Očkování proti onemocnění covid-19 je velmi aktuálním tématem a pro pacientské organizace v souvislosti s ním vyvstává řada otázek, týkajících se možných kontraindikací či rizik pro osoby s konkrétní diagnózou.


Ve spolupráci s Oddělením podpory práv pacientů MZ jsme 25. ledna uspořádali online setkání s MUDr. Danielem Dražanem, praktickým lékařem a členem výboru České vakcinologické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Webináře, který byl přístupný jak zástupcům pacientských organizací, tak i široké veřejnosti se zúčastnilo přes 100 účastníků. Setkání jsme zprostředkovali i neslyšícím účastníkům, zabezpečili jsme tlumočení webináře do českého znakového jazyka.  MUDr. Dražan zodpověděl desítky dotazů na medicínské aspekty vakcinace.  Pod tímto příspěvkem najdete také link na video z webináře.

Video z webináře:   https://www.pacientskyhub.cz/akce/ockovani-proti-covid-19-chronicka-onemocneni