Očkování na očkovacím místě - centrální rezervační systém

publikováno: 9. 4. 2021  

Kdo se do něj registruje a jak?


piktogram - znakový jazyk  Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví.

Na portále centrálního rezervačního systému, který naleznete na stránce crs.mzcr.cz, se můžete objednat na testy (antigenní, PCR) k průkazu onemocnění covid-19 nebo se objednat na očkování proti onemocnění covid-19. Dále na tomto portálu naleznete základní informace o onemocnění covid-19 a současné epidemické situaci.

Objednání se na očkování přes CRS

Centrální rezervační systém (CRS) poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení očkování. Registrace je online registrační formulář pro osoby indikující jejich zájem a souhlas s očkováním, s nutným vyplněním údajů pro prioritizaci. Z registrace je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek očkovacích látek určuje, kdy je osoba vyzvána k rezervaci na konkrétní termín.

Zájemci, kteří se objednávají přes CRS:

Zájemci, kteří se neobjednávají přes CRS:

 • imobilní osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na očkovací místo (musí kontaktovat praktického lékaře)

Nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, svého praktického lékaře, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin).

Registrace

Nejprve je nutné provést registraci na stránce registrace.mzcr.cz. Tou se zařadíte do registru zájemců o očkování na vámi vybrané očkovací místo.

 1. na stránce registrace.mzcr.cz zadejte své telefonní číslo a zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů
 2. na uvedené telefonní číslo obdržíte v SMS PIN kód, který v dalším kroku zadáte do systému
 3. vyplňte do formuláře vaše základní údaje, vyberte si očkovací místo a zaškrtněte skupinu osob, do které patříte (věk, profese, zdravotní stav)
 4. pokud bude vaše registrace vyhodnocena jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)

Následně prosím čekejte. Jakmile bude mít vámi vybrané očkovací místo volné očkovací látky, přijde vám SMS obsahující kód PIN2.

Rezervace termínu

 1. pokud vám přijde SMS s kódem PIN2, zarezervujte si do 72h termín na stránce rezervace.mzcr.cz
  • když neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS z očkovacího místa s výzvou k rezervaci termínu
   • vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3x, poté vaše registrace zaniká a je nutné ji v případě trvajícího zájmu o očkování provést znovu
 2.  na rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2
  • pokud bude PIN2 5x zadán chybně, bude zablokován a bude nutné provést novou registraci
 3. následně si zvolíte datum čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a
 4. termín druhé dávky se vytvoří automaticky
 5. pokud jste vyplnil/a e-mail, obdržíte potvrzení o platné rezervaci také e-mailem

Pokud vyžadujete změnu očkovacího místa, je nutné provést novou registraci, případně požádat o asistenci linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin).

Pokud máte dotazy nebo problémy ohledně centrálního rezervačního systému obraťte se na asistenční linku 1221, která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

Připravili jsme pro vás návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování. Tento manuál pro vás budeme nadále aktualizovat, jak budou přibývat další skupiny, které se mohou hlásit k očkování (například chronicky nemocní, starší 60 let).

Často kladené dotazy

Registrace

Co mám dělat, když nemám telefon?
Obraťte se na asistenční linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin).

Nedostal jsem SMS s PIN pro ověření telefonního čísla
1) Zadal/a jste špatně telefonní číslo. Na stránce registrace.mzcr.cz zadejte správné telefonní číslo.
2) Nastala chyba v systému. Klikněte na „zaslat znovu” pod tlačítkem „potvrdit”.

Dostal jsem SMS s PIN pro ověření mého telefonního čísla, ačkoliv jsem neprováděl registraci
Jiná osoba udělala chybu v zadávání svého čísla a náhodně uvedla Vaše, považujte prosím tuto SMS za bezpředmětnou.

Kód mi přišel, ale nefunguje
Chvíli počkejte a poté znovu zadejte telefonní číslo na registrace.mzcr.cz. Vyčkejte na SMS.

Nebylo vaše číslo pojištěnce akceptováno systémem?
Ověřte, že jej zadáváte správně bez mezer a jiných znaků. Pokud ani v tomto případě není systémem akceptováno, obraťte se na asistenční linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo na podporu CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz.

Nebyl váš e-mail akceptován systémem?
Váš e-mail nebyl zadán ve správném formátu.

Co mám dělat když jsem zdravotnický pracovník a systém mou registraci odmítá?
Pravděpodobně nejste uveden v Národním zdravotnickém informačním systému:

Jsem pedagogický nebo nepedagogický zaměstnanec, kde mohu získat přístupový kód?
Přístupový kód získáte od svého zaměstnavatele.

Jsem registrován, ale raději se chci očkovat u svého praktického lékaře.
Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Rezervace

Kdy dostanu zvací SMS?
Každý registrovaný zájemce obdrží zvací SMS zprávu s PIN 2 v okamžiku, kdy pro něj bude na vybraném očkovacím místě volný termín a očkovací látka k dispozici.

Zvací SMS budou odesílány postupně dle následujících 2 kritérií: 

 1. dle dostupnosti vakcíny a termínu na očkovacím místě dle registrace
 2. dle věku občana sestupně (od nejstarších)

Podle těchto kritérií budou zvací SMS rozesílány průběžně, bez zvací SMS není umožněno rezervovat termín. 

Kdy zůstává kód PIN 2 platný?
Po obdržení kódu PIN 2 máte 72 hodin na provedení rezervace termínu. Pokud tak neučiníte, jste automaticky vráceni zpět a znovu čekáte na obdržení zvací SMS s novým kódem PIN 2. Zájemce o očkování, který byl systémem třikrát vrácen zpět k provedení rezervace termínu a nevyužil příležitosti, je z registrace vyřazen. Pokud jeho zájem přetrvává, provádí registraci znovu, na základě věku je poté zařazen na stejné místo v soupisu registrací na vybrané očkovací místo.

PIN 2 se mi zablokoval, co mám dělat?
PIN 2 se zablokoval z některého z těchto důvodů:

Jak mohu změnit termín rezervace?
Změnu termínu či jakékoliv další změny v rezervačním systému je možné provést prostřednictvím asistenční linky 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz. 

Jak mohu řešit nestandardní situace?
Nestandardní situace řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz., např. pokud se rozhodnete:

nebo pokud nastanou Vámi nezpůsobené situace, např:

Zapomněl jsem nebo ztratil termíny k očkování
Řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci číslo pojištěnce.

Chci zrušit nebo změnit termín rezervace
Řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu crs-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.

Mám provedenou rezervaci a chci změnit očkovací místo
Je nutné provést novou registraci, případně požádat o asistenci linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo zaslat žádost na podporu CRS e-mailem crs-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.