První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí

 17. 4. 2018, publikováno: 20. 4. 2018  

V únoru 2018 byla zřízena Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí. Skupina poprvé jednala v úterý 17. dubna 2018 a zabývala se zejména prioritami pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.


V úterý 17. dubna 2018 poprvé jednala Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí a jednala zejména o prioritách pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.

Členové pracovní skupiny již před samotným jednáním vytvořili návrh seznamu priorit pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí, který následně připomínkovali.

Po úvodním slově a seznámení členů skupiny se strukturou Pacientské rady a jejích pracovních skupin vedoucí pracovní skupiny Jitka Reineltová prezentovala a blíže vysvětlila vybrané oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Po prezentaci byla otevřena diskuze k jednotlivým prioritám. Na závěr jednání členové seznam priorit přijali jako základní dokument skupiny, který bude předložen ke schválení Pacientské radě.

Fotogalerie