Očkování praktickými lékaři

publikováno: 13. 5. 2021  

Od 1. března 2021 se do očkování postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojují ordinace praktických lékařů.


piktogram - znakový jazyk  Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví.

  Informace o přihlášení na očkování pro lidi s mentálním znevýhodněním ve formátu snadného čtení.

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek. Není možné, aby najednou všichni praktičtí lékaři očkovali.

Smyslem zapojení praktických lékařů je především:

KOHO OČKUJÍ:

Od 1. května 2021 mohou praktičtí lékaři očkovat a přidávat na svůj očkovací seznam i pacienty, které praktický lékař nemá v kapitaci, tzv. nedostává za ně kapitační platby od pojišťovny a není jejich registrujícím lékařem. Pořadí očkovaných osob určuje praktický lékař. 

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

  1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
  2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
  3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
  4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
  5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
  6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
  7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
  8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

JAK SE PŘIHLÁSIT: 

Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví. Zkontrolujte prosím nejprve webovou stránku.

Informační letáky: