16. zasedání Pacientské rady

 11. 3. 2021, publikováno: 11. 3. 2021  

Dne 11. března se konalo první řádné zasedání Pacientské rady v letošním roce.

Diskutovalo se zejména o očkování chronicky nemocných pacientů proti nemoci covid-19. V rámci zasedání dále zazněly také informace o postupu legislativních prací i o činnosti pracovních skupin Pacientské rady.


Zasedání Pacientské rady bylo z velké části pokračováním již započaté diskuze, jejíž nosným tématem je očkování proti nemoci covid-19. Konstruktivní debata se zaměřila na nastavení systému registrace očkování a samotného očkování chronických pacientů. Členové Pacientské rady upozornili na možné nedostatky a nejasnosti v systému registrace na očkování, tlumočili ministerstvu reálné zkušenosti s očkováním jak ve specializovaných centrech, tak u praktických lékařů. Mgr. Jana Hlaváčová z Oddělení podpory práv pacientů vyzvala členy Pacientské rady k zasílání všech podnětů souvisejících s očkováním.

Navazujícím tématem byly očkovací látky samotné, jejich dostupnost a případné použití různých druhů vakcín. Pacientská rada vydala Usnesení, kterým vyjádřila své stanovisko k případnému použití neregistrovaných vakcín v rámci očkování proti nemoci covid-19.  Pacientská rada podpořila rozhodnutí ministra zdravotnictví neumožnit očkování proti onemocnění covid-19 žádnou vakcínou, která neprošla řádným schválením Evropské lékové agentury.  (Usnesení najdete v příloze pod tímto článkem)

V další části zasedání informovala Ing. Monika Poliaková z Oddělení podpory práv pacientů o postupu prací v rámci novelizací zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Dále spolu s vedoucími pracovních skupin informovala o aktuálním dění v jednotlivých pracovních skupinách. První z pracovních skupin – skupina pro zdravotně sociální pomezí se již sešla, 4. března se pod vedením Ing. Jitky Reineltové věnovala aktuální situaci v oblasti zdravotních i sociálních služeb. Pracovní skupina Pacientské rady pro inovace pod vedením paní Anny Arellanesové se setká 16. března. Další pracovní skupina – pro duševní onemocnění informovala členy Pacientské rady o stanovení svých priorit, Pacientská rada podpořila tyto priority a jednohlasně je svým hlasováním odsouhlasila. Zazněly i informace o dvou nových pracovních skupinách Pacientské rady – pro eHealth a pro oblast dotací. Obě témata budou předmětem dalších jednání.

Zápis ze zasedání bude doplněný po je jeho zpracování.

Zasedání Pacientské rady_březen2021 ( 283 kB)

Usnesení č.28 ve věci očkování proti nemoci covid-19 neregistrovanými vakcínami ( 151 kB)

Usnesení č.29  priority pracovní skupiny Pacientské rady pro duševní onemocnění ( 191 kB)

Zápis ze 16. zasedání PR ( 238 kB)

Fotogalerie