Osmé setkání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovace

 16. 3. 2021, publikováno: 16. 3. 2021  

Setkání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovace se pod vedením Anny Arellanesová uskutečnilo 16. března. Hostem on-line setkání byl MUDr. MUDr. Milan Macek, DrSc. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol. 


On-line setkání bylo věnované problematice zapojení pacientů do posuzování a rozhodování o úhradě léků. A. Arellanesová představila návrh dotazníku – formy možného zapojení pacientů do tohoto procesu. Nastínila roli pacientů v tomto procesu, naznačila rovněž možné přínosy pacientského pohledu. Téma zapojení pacientů do rozhodovacích procesů bude pracovní skupina i nadále monitorovat.  

Cílem druhé části setkání bylo rozšířit obzory a znalosti členů pracovní skupiny v oblasti genové terapie. Základní vhled do této perspektivní a zároveň velmi složité problematiky nám zprostředkoval pan profesor MUDr. MUDr. Milan Macek, DrSc. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol. Děkujeme za skvělou přednášku.

Setkání PS pro inovace16.březen  ( 447 kB)

Genová terapie_prof. Macek 16.březen  ( 2502 kB)

 

Fotogalerie