Šesté setkání pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí

 4. 3. 2021  —  31. 1. 2034, publikováno: 4. 3. 2021  

Dne 4. 3. 2021 se sešla formou online videokonference pracovní skupina Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotně sociální pomezí ke svému šestému jednání.


Jednání se zúčastnili za Oddělení podpory práv pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR (OPP MZ), které tvoří sekretariát pracovní skupiny, Mgr. Jana Hlaváčová, Ing. Monika Poliaková, Mgr. Jiří Černý, Jitka Pražáková, BBS a Beáta Ducháčová.

V úvodním příspěvku tajemnice Ing. Monika Poliaková, přivítala všechny zástupce Ministerstva zdravotnictví, členy skupiny i externí hosty, a také představila budoucího tajemníka skupiny, Mgr. Černého.   Dále se za Ministerstvo zdravotnictví zúčastnili Ing. Mgr. Venuše Škampová a Ing. Martina Hejdová (obě Odbor zdravotní péče MZČR) a jako host za rezort Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Jan Vrbický. Dále externími hosty byly Unie Roska, Jana Havlíková, Alena Kejzarová, Jana Dobrkovská a Dana Lipová.  A dále samozřejmě samotní členové pracovní skupiny. Seznam zúčastněných členek a členů pracovní skupiny naleznete v zápisu.

V dalším příspěvku se ujala slova předsedkyně pracovní skupiny, Jitka Reineltová, která se zhostila role moderování průběhu celé schůze. Předsedkyně poděkovala všem, kteří nerezignovali, a i nadále se snaží dělat vše pro oblast zdravotně-soc. pomezí. Dále ocenila aktivity Aliance pro individualizovanou podporu, které v této oblasti realizuje a kvitovala vznik nové střešní pacientské organizace, jelikož spolupráce obou střešních organizací bude podle ní jistě pro přínosem.

Dalším příspěvkem bylo téma „Alternativní přístupy k integraci péče,“ které přednesla Jana Havlíková.  Poskytla komentáře a poznámky k analýze bariér a překážek v oblasti poskytování služeb a integraci péče v zdravotně-sociálním pomezí. Například uvedla, překážky jsou pořád stejné bez posunu vpřed, že vše končí větou, že „integrovat je třeba,“ ale tím se všichni vyčerpají a nejsou nástroje, jak to poposunout dále. Konstatovala, že důležitá role je v tomto směru informovanost a koordinace služeb, nejlépe pokud bude existovat funkční síť, která provede pacienta celým systémem. Uvedla potíže, jako například, že poskytovatelé těchto služeb až na výjimky mezi sebou moc nekomunikují, nebo třeba že zdravotně-sociální pomezí je široký pojem a bylo by lepší se radši pokusit definovat potřeby, které mají být naplněny. (Pozn.: podrobněji a v kontextu viz zápis)

Další bod programu nesl název „Novinky z MPSV související s covid-19, změny zákona o sociálních službách“ a přednesl jej Mgr. Jan Vrbický z Odboru sociálních služeb a sociální práce zástupce ředitele odboru, MPSV. Uvedl, že Vláda ČR měla coby prioritu oblast zdravotně-sociální a též vytvořit k ní legislativu, ať už novou nebo formou novelizace, ovšem z dnešního pohledu již zřejmě nic nového předloženo nebude. Dále pohovořil mimo jiné (více viz přiložený zápis) o reformě péče o osoby s duševním onemocněním, u níž uvedl, že zafungovala spolupráce jak soc. služeb tak zdravotnických zařízení, včetně navazujících dalších služeb. Následně informoval pracovní skupinu o konkrétních novinkách, tak například že se připravuje novela zákona o sociálních službách, resp. už je ve sněmovně, přičemž MPSV k návrhu vydalo pozitivní vyjádření a doufá ve schválení. Dále Mgr. Vrbický například pohovořil o potřebě vytvoření nástroje na „sbírání informací,“ načež reagovali členové skupiny a plynulo se přešlo to široké diskuse. Podrobněji v zápisu.

Na závěr se ujala slova moderující předsedkyně Jitka Reineltová, pohovořila o vyhlídkách na příští setkání. Uvedla též, že doufá, že příští setkání se bude konat již i se zástupci vznikající střešní pacientské organizace. V rámci rozloučení všem poděkovala za účast, za příspěvky a Ing. Poliakové a Mgr. Černému za organizaci a za dokončení zápisu z posledního setkání jen podle audionahrávky.

Zápis bude dostupný po jeho zpracování.

Zápis ze setkání PS březen 2021( 165 kB)

Fotogalerie