Vyhlášení dvou výzev tzv. Malého grantového schématu (MGS) programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021.

publikováno: 31. 3. 2021  

Byly vyhlášeny dvě výzvy pro neziskové organizace.  Jde o výzvy tzv. Malého grantového schématu (MGS) programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021.


Výzvy jsou určeny pro neziskové organizace (NNO) a jsou zaměřeny na:

Výzvy jsou otevřeny od 31. března 2021 od 12:00 do 31. května 2021 do 12:00. U obou výzev bude poskytován grant ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Více informací naleznete přímo v textu výzev a jejich přílohách, které naleznete na výše uvedených odkazech.

V rámci programu Zdraví je pro neziskové organizace plánovaná ještě třetí výzva, která bude zaměřená na podporu činnosti NNO v oblasti pacientských organizací. Tato výzva bude vyhlášena 12. dubna 2021.

Informace budou zveřejněny na stránce www.mzcr.cz/fondyehp.