Seminář pro žadatele o grant na projekty malého grantového schématu

publikováno: 9. 4. 2021  

Ministerstvo zdravotnictví pořádá seminář pro žadatele o grant na projekty Malého grantového schématu v rámci programu zdraví. 

Seminář se uskuteční dne 26. dubna 2021 (9:00 – 15:45) online prostřednictvím platformy Webex, kterou je možné spustit přes webový prohlížeč nebo přes stažení a spuštění aplikace.


Seminář je určen potenciálním žadatelům ve výzvách:

Cílem seminářů bude představit zaměření výzev a seznámit potenciální žadatele s postupem pro podávání žádosti o grant prostřednictvím IS CEDR.

Pro účast na semináři je nutná registrace s využitím přihlašovacího formuláře zde. Před konáním semináře obdrží registrovaní účastníci instrukce pro připojení na seminář. Na seminář je možné se registrovat do 22. dubna 2021.

Předběžný program semináře naleznete zde .  Konečná podoba programu bude zaslána účastníkům semináře v dostatečném předstihu před jeho konáním.