Vyhlášení výzvy malého grantového schématu: Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací

publikováno: 12. 4. 2021  

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 12. 4. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací“.


Cílem této výzvy je zlepšení pozice pacientských organizací formou posílení jejich personálních zdrojů, podporou vzdělávání jejich zástupců a podporou služeb, které tyto pacientské organizace svým zástupcům a členům nabízejí. Výzva má za cíl také podpořit vznik a fungování střešních organizací, které budou zastupovat zájmy a zároveň rozvíjet segment pacientských organizací. Existence střešních organizací bude pro ostatní aktéry ve zdravotnictví představovat jasného partnera pro jednání.

Součástí výzvy jsou i aktivity na zvyšování povědomí o činnosti pacientských organizací a významu celého segmentu včetně role pacienta ve zdravotnickém systému.

Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace (NNO) a je otevřena od 12. dubna 2021 od 12:00 do 14. června 2021 do 12:00.

Další potřebné informace najdete  ZDE

Dne 26. dubna se uskuteční online seminář pro žadatele, který bude určen pro potenciální zájemce o podání žádosti o grant. Na semináři bude podrobně představena výzva a její zaměření, dále systém hodnocení projektových žádostí a rovněž samotný systém zpracování a předložení žádostí prostřednictvím IS CEDR. Více informací o semináři včetně registračního formuláře naleznete  ZDE