Očkování osob pečujících

publikováno: 30. 4. 2021  

Informace o registraci osob pečujících.


piktogram - znakový jazyk  Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví.

  Informace o přihlášení na očkování pro lidi s mentálním znevýhodněním ve formátu snadného čtení.

Od 3. května do 15. června 2021 se k očkování proti covid-19 mohou přes centrální rezervační systém registrovat osoby pečující – osoby, které jsou vedeny v systému Úřadu práce ČR, jako osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči.

Tyto osoby se musí osobně s dokladem totožnosti dostavit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti (po a st 8-12 a 13-17 hod., út, čt, pá 8-11 hod.). Kontaktní pracoviště vydá osobě pečující unikátní kód, který platí do 15. června, a písemné potvrzení.

Následně se osoba zaregistruje pomocí obdrženého unikátního kódu přes centrální rezervační systém na stránce crs.mzcr.cz.

Na očkovacím místě se osoba prokáže:

  • dokladem totožnosti
  • potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu.

Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR.

Informace lze rovněž nalézt na stránce Úřadu práce ČR.

Informační letáky: