První jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 24. 4. 2018, publikováno: 26. 4. 2018  

Pracovní skupina Pacientské rady pro inovativní léčbu byla zřízena usnesením Pacientské rady v únoru 2018. Skupina poprvé jednala v pondělí 24. dubna 2018 a členové se zabývali zejména prioritami pacientů v oblasti inovativní léčby.


Členové pracovní skupiny již před samotným jednáním vytvořili návrh seznamu priorit pacientů v oblasti inovativní léčby, který následně připomínkovali.

Na jednání po úvodním slově a seznámení členů skupiny se strukturou Pacientské rady a jejích pracovních skupin vystoupil náměstek ministra Filip Vrubel, který seznámil zástupce pacientů s činností Pracovní skupiny pro revizi systému cen a úhrad léčiv a informoval o záměru ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Poté vystoupila vedoucí pracovní skupiny Anna Arellanesová, která uvedla členy do tématu inovativní léčby a zahájila diskuzi k jednotlivým prioritám. Na závěr jednání členové seznam priorit přijali jako základní dokument skupiny, který bude předložen ke schválení Pacientské radě.

Fotogalerie