Schválení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

publikováno: 15. 9. 2021  

Dne 14. 9. 2021 byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ji byla vrácena Senátem. Novela až na výjimky nabude účinnosti dne 1. 1. 2022.


Schválená novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, (sněmovní tisk 992) obsahuje mimo jiné úpravu procesu vstupu vysoce inovativních léčiv a léčiv pro vzácná onemocnění (tzv. VILP a orphan) na trh a přiznání jejich úhrady. Cílem novely je zajistit větší dostupnost nejmodernějších léků pacientům. Pacienti by se tak měli dostat k většímu množství účinných inovativních léčiv standartní cestou bez nutnosti využívat možnost přes § 16.

Historicky poprvé je zakotveno zapojení pacientů a odborných společností do rozhodovacího procesu o stanovení úhrady pro léčiva na vzácná onemocnění. Aby se pacienti mohli zapojovat, bude přímo v zákoně zakotvena definice pacientské organizace, která bude účastníkem tohoto řízení.

Novela rovněž upravuje úhrady zdravotnických prostředků a ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků.

Moc děkujeme za veškerou práci pacientských organizací na znění a schválení této novely!