Národní hodnocení spokojenosti pacientů

publikováno: 8. 10. 2021  

Sběr dotazníků proběhne v termínu od 1. do 31. října 2021.


Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů (NHSP) je výsledkem dlouhodobé aktivity Ministerstva zdravotnictví, jejímž hlavním cílem je nastavení jednotného systému sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientů v ČR a posílení hlasu pacienta v systému poskytování lůžkové zdravotní péče.

Dotazník můžete vyplnit a do projektu se tak aktivně zapojit, pokud jste nebo budete v období od 1. do 31. října hospitalizováni alespoň jednu noc ve zdravotnickém zařízení, které je do projektu zapojeno. Jejich seznam najdete na: spokojenost.zvladnu.cz. Pacienti dotazník vyplňují vždy samostatně, popř. s pomocí rodinných příslušníků či osob blízkých. Zásadně je vyloučena pomoc zdravotnického personálu.

Více informací naleznete na stránkách projektu: spokojenost.zvladnu.cz