Listopad v Pacientském hubu

 14. 10. 2021, publikováno: 14. 10. 2021  

Na podzim pro vás připravujeme další zajímavé vzdělávací aktivity.

Naše akce jsou určené pro pacientské organizace i pro veřejnost, navštivte nás v Pacientském hubu.


2.11. Hodnocení výkonnosti zdravotnického systému – HSPA

Snad žádný zdravotnický systém se neobejde bez kvalitních informací o svém vlastním fungování. Právě proto probíhá celoevropská iniciativa směřující k zaváděné uceleného, objektivního hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů v členských státech EU, neboli Health Systém Performance Assessment (HSPA).

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s OECD Evropskou komisí započalo s přípravou hodnocení pro Českou republiku. Cílem je identifikovat oblasti zdravotnického systému, které by měly být systematicky měřeny, nalezení vhodných ukazatelů pro jejich měření, ověření, zda disponuje spolehlivými údaji, a také definování přesné metodiky výpočtu ukazatelů. Projekt nám představí Lenka Poliaková, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním z Ministerstva zdravotnictví.

Přihlásit se můžete  ZDE

 

10.11. Workshop metody Strom problému

V návaznosti na předchozí vzdělávací akce k tématu advokační činnosti jsme pro vás spolu s Advokačním fórem Nadace OSF přichystali prakticky orientovaný workshop Strom problémuPokud ve své praxi aktivně prosazujete zájmy pacientů v rámci systému či se na to chystáte, je tento workshop určen právě vám. Užitečný pro vás bude ale i v případě, že si zatím jen potřebujete své téma vyspecifikovat.

Jak již víte z našeho e-learningového vzdělávacího balíčku (který najdete po přihlášení na web v sekci Moje úložiště), strom problému je velmi šikovná metoda, která se používá pro analýzu problémuPomůže vám určit konkrétněji téma, příčinu problému a jeho důsledky a stanovuje konkrétní cíl, navázaný na příčiny.

Co si z workshopu odnesete?

Tento workshop do značné míry utváří sami účastníci a účastnice – vychází z témat, která si přinesou a touto metodou se učí své téma analyzovat, tedy sestavit „strom“. Workshop je tak postaven na vzájemném učení se a inspiraci a také na zpětné vazbě od lektora.

Po absolvování workshopu budete mít jasněji v tom, jak fungují základní nástroje plánování v advokační práci, které vám pomůžou zvýšit šanci na úspěch při prosazování vašeho tématu a řešení problému nejen v advokační kampani. Při přihlašování na tento workshop nám prosím napište do poznámky, jakému tématu byste se chtěli blíže věnovat, abychom mohli samotný večer efektivněji koncipovat. Přihlásit se můžete  ZDE

Workshop povede Štěpán Drahokoupil, kterého znáte i z předchozích seminářů, věnovaných advokační práci.

Popis metody najdete také v Rukověti zdánlivě bezmocných - jak naplánovat advokační kampaň, volně stažené z webu Nadace OSF - ZDE.