Setkání s pacientskými organizacemi – pozvánka

 23. 11. 2021, publikováno: 16. 11. 2021  

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

zveme Vás na tradiční, čtvrtletní Setkání s pacientskými organizacemi.


Setkání se bude konat v úterý 23. listopadu od 15 hod. do cca 17 hod. v Pacientském hubu (https://www.pacientskyhub.cz/kontakty).

Rádi se s Vámi setkáme osobně v Pacientském hubu nebo distančně (prostřednictvím MS Teams).

 

Hlavní témata listopadového setkání

Z dat od zdravotních pojišťoven vyplývá, že čerpání příspěvků zdravotních pojišťoven na preventivní aktivity ze strany pacientů s chronickým onemocněním je dlouhodobě nízké. Tento stav nepovažujeme za žádoucí a rádi bychom zjistili příčiny, proč se tak děje. Ministerstvo zdravotnictví zavádělo do systému přerozdělování prvek tzv. PCG, kdy zdravotní pojišťovna dostane z pojistného více peněz za osoby s chronickým onemocněním, aby byly zdravotní pojišťovny motivovány vytvářet pro ně programy a zlepšit tak péči o ně.

K diskuzi:  Jaké jsou důvody toho, že osoby s chronickým onemocněním málo využívají preventivní programy zdravotních pojišťoven? (zvažte přitom např. povědomí o programech, nastavení programů, výše příspěvků apod.)

 

 

K účasti na setkání se, prosím, zaregistrujte zde: https://docs.google.com/forms/d/1HXqtsmytAuntCmBpHKGfXNcEeckHYlF8C-1LAuvSLBM/edit?usp=sharing