Veřejná soutěž na výběr podnájemce do Pacientského hubu

 16. 11. 2021, publikováno: 16. 11. 2021  

 

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

rádi bychom Vás touto cestou upozornili na možnost zajímavé formy spolupráce s Pacientským hubem.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje veřejnou soutěž na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub.


Předmětem soutěže je podnájem kanceláří na adrese U Vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Předpokládaná výše nájemného činí 0,- Kč s tím, že vybraný podnájemce bude poskytovat Pacientskému hubu protiplnění definované ve Výzvě.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání nabídek, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy ve Výzvě, kterou najdete níže, případně na webu MZČR: https://www.mzcr.cz/verejna-soutez-na-vyber-podnajemce-do-nebytovych-prostor-v-ramci-projektu-pacientsky-hub-2.

První kolo soutěže bylo vyhlášeno v dubnu 2021 a jeho výhercem se stali Michal Večeřa a Lenka Hájková, specialisté na komunikace ve zdravotnictví. O jejich práci a přínosu pro pacientské organizace se můžete brzy více dozvědět na webu a facebooku Pacientského hubu.

V případě dalších dotazů kontaktujte kolegyni ANNU FORMÁNKOVOU, asistentku vzdělávání Pacientského hubu, tel: +420 777 361 408, e-mail: Anna.Formankova@mzcr.cz.