Informace o očkování

publikováno: 3. 12. 2021  

Informace o očkování proti covid-19. Aktuální ke dni: 21. 12. 2021.


1. Proč se nechat očkovat? 

Očkování představuje nejefektivnější způsob, jak omezit šíření koronaviru a výskyt onemocnění covid-19 v populaci a ochránit zdraví co největšího počtu osob. Žádné jiné opatření nemá takový dopad jako očkování. 

2. Od kolika let je možné se nechat očkovat? 

Očkovat se mohou nechat osoby starší 5 let. 

3. Kde se nechat očkovat? 

Přehled očkovacích míst naleznete na stránce ockoreport.uzis.cz.

Jaká je cena očkování? 

Očkování je pro osoby, které se účastní veřejného zdravotního pojištění, bezplatné.

Kde získám certifikát o provedeném očkování?

Certifikát o očkování si lze vyzvednout přes očkovací portál.

4. Očkovací látky

Veškeré léčivé přípravky včetně očkovacích látek musí projít složitým a kontrolovaným vývojem tak, aby se zajistila jejich bezpečnost účinnost. Vývoj je zakončen registrací, po které je možné přípravek uvádět na trh. Samozřejmě i všechny registrované očkovací látky proti covidu-19 prošly všemi fázemi a jsou dostatečně bezpečné a účinné. Sledování bezpečnosti a účinnosti probíhá i po uvedení látek na trh prostřednictvím tzv. farmakovigilance, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské unie.  

V současné době jsou v EU registrovány následující očkovací látky:

  Comirnaty (Pfizer/BioNTech) Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca) Janssen (Johnson&Johnson)
věk > 5 let > 12 let > 18 let > 18 let
základní očkovací schéma 2 dávky 2 dávky 2 dávky 1 dávka
technologie mRNA mRNA vektorová technologie  vektorová technologie
souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku:

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku
informační leták   leták (pdf PDF soubor, 556 kB) leták (pdf PDF soubor, 551 kB) leták (pdf PDF soubor, 545 kB)
poznámka     v ČR již není k dispozici  

Dále se předpokládá, že budou registrovány očkovací látky od společností: CureVac, Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. 

5. Posilovací a dodatečná dávka

  Posilovací dávka Posilovací dávka (rizikové skupiny) Dodatečná dávka
kdy:

6 měsíců po:

 • 2. dávce Comirnaty(Pfizer)/Spikevax(Moderna)/Vaxzevria (AstraZeneca)

2 měsíce po:

 • 1. dávce Janssen (Johnson&Johnson)

5 měsíců po:

 • 2. dávce Comirnaty(Pfizer)/Spikevax(Moderna)/Vaxzevria (AstraZeneca)

4 týdny po:

 • 2. dávce Comirnaty(Pfizer)/Spikevax(Moderna)/Vaxzevria (AstraZeneca)
 • 1. dávce Janssen (Johnson&Johnson)
kdo: osoby starší 18 let
 • osoby starší 45 let

 • osoby starší 35 let od 5. 1. 2022

 • osoby starší 18 let – od 19. 1. 2022

 • osoby s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19

velmi ohrožené osoby na základě doporučení lékaře:

 • středně těžká a těžká imunusuprese
 • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo
 • stav vyžadující imunosupresivní terapii
kde: očkovací místa/praktický lékař
 • očkovací místa

  • pouze

   • osoby starší 45/35/18 let

   • osoby, které se dříve registrovaly s kódem pro osoby s chronickým onemocněním

  • Registrovat se lze i před uplynutím lhůty na podání posilující dávky.

 • praktický lékař

očkovací místa/praktický lékař
čím: mRNA vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) mRNA vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) mRNA vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna)

SMS/e-mail upozornění:

ano ano není

Posilovací a dodatečnou dávkou lze očkovat i osoby, které byly očkovány očkovací látkou Vaxzevria (AstraZeneca) nebo Janssen (Johnson & Johnson). V současné době není možné očkovat posilovací dávkou osoby mladší 18 let.

Možnost posilovací/dodatečné dávky by měli využít především: 

 • osoby starší 60 let
 • zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách
 • osoby s chronickým onemocněním (pacienti po transplantacích, pneumologická onemocnění)

6. Za jakých podmínek se mohu nechat očkovat?

Souhrny údajů o přípravku (viz výše tabulka očkovacích látek) vypracované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky obsahují kontraindikace a další obecná doporučení. Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na Vašeho ošetřujícího nebo očkujícího lékaře. 

Kdo nemůže být očkován?

 • děti mladší 5 let
 • osoby, které jsou alergické na některou z látek obsažených v očkovací látce

Kdo nemůže být dočasně očkován?

 • osoby, které jsou v izolaci z důvodu onemocnění covid-19.
 • osoby se závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí – přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení očkování. V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. 
 • osoby v akutní fázi onemocnění, pro které jsou rizika plynoucí ze zhoršení jejich nemoci výrazně vyšší než riziko vážného průběhu covid-19 – dočasnou kontraindikaci zapíše pacientovi ošetřující lékař – specialista do ISIN (informační systém infekčních nemocí) na dobu max. 30 dní s uvedením nemoci, pro kterou je kontraindikace stanovena. Po uplynutí doby je v případě potřeby možné dočasnou kontraindikaci prodloužit na další měsíc.

7. Nežádoucí účinky 

Nežádoucími účinky se rozumí odezva na očkovací látku, která je nepříznivá a nezamýšlená. 

Jaké mohou být nežádoucí účinky? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky registrovaných očkovacích látek byly u účastníků klinických studií pozorovány bolest a zduření v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intenzity a odezněly během několika dní. Jsou způsobené žádanou reakcí imunitního systému na cizorodý prvek v těle. Více informací o nežádoucích účincích naleznete v souhrnech údajů o přípravku (viz výše tabulka očkovacích látek).

Co se stane, když budu mít z očkovací látky nežádoucí účinky? 

Nežádoucí účinky se u očkovacích látek mohou objevit jako u kteréhokoliv léčiva. Bezpečnost látek bude nadále sledována. V případě, že se u Vás objeví závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, nahlaste ho Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení je možné zaslat pomocí tištěného nebo elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SÚKL. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz