Monoklonální protilátky

publikováno: 29. 11. 2021  

Informace k podávání monoklonálních protilátek rizikovým osobám po nakažení se covid-19 nebo rizikovém kontaktu s nakaženou osobou.


Monoklonální protilátky

Monoklonální protilátky jsou určeny k léčbě onemocnění covid-19 nebo k preventivnímu podání u osob, které byly vystaveny riziku nákazy úzkým kontaktem s infikovanou osobou a současně splňují podmínky pro podání.

Jedná se o:

Tyto léky nejsou dosud registrovány Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a stále u nich probíhají hodnotící klinické studie. Ministerstvo zdravotnictví dočasně umožnilo jejich podávání na základě svých rozhodnutí, a to vymezenému okruhu osob při splnění stanovených podmínek. 

Komu mohou být podány?

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví je možné je podat:

  1. pacientům s covid-19, kteří jsou ve vysokém riziku (definice níže viz pacient s vysokým rizikem) progrese do závažného průběhu onemocnění covid-19 včetně hospitalizace nebo smrti, pokud splňují následující kritéria:
  1. osobám, které byly vystaveny riziku nákazy onemocněním covid-19 a splňují současně tyto podmínky:

Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

Kdo rozhodne o podání ?

Léčbu navrhne praktický lékař nebo ambulantní specialista, pokud osoba splňuje všechny kritéria (viz výše). K podání je nutný informovaný souhlas, osoba tak může léčbu odmítnout. 

Co dělat, pokud chci, aby mi byly podány monoklonální protilátky?

V případě, že spadáte do rizikové skupiny a máte pozitivní test (antigenní/PCR test) na covid-19 nebo jste byl/a v rizikovém kontaktu s osobou nakaženou covid-19, obraťte se neprodleně na svého lékaře (praktického, specialistu). Léčba musí být podána brzy po nakažení/kontaktu s nemocnou osobou, jinak podání již není možné! Lékař vyhodnotí, zda splňujete všechny podmínky k podání protilátek. V kladném případě vás odešle na podání protilátek.

Jak se podávají?

Přípravek se podává jednorázově infuzí do žíly.

Jak fungují?

Účinné látky se vážou na tzv. spike protein, který je na povrchu koronaviru. Virus z toho důvodu nemůže dále pronikat do buněk a způsobovat infekci. Organismus tak snáze dokáže onemocnění překonat bez závažných důsledků.