Setkání s pacientskými organizacemi

publikováno: 3. 12. 2021  

Setkání s pacientskými organizacemi proběhlo dne 23. 11. 2021 od 15h.


Program setkání

Průběh setkání

V první části setkání byl zástupcům pacientských organizací představen zástupcem Ministerstva financí panem Ing. Jakubem Haasem fond prevence zdravotních pojišťoven a vznesen dotaz ohledně toho, z jakého důvodu nejsou preventivní programy využívány pacienty s chronickým onemocněním. Diskuze se za Ministerstvo zdravotnictví účastnila paní Ing. et Ing. Lenka Poliaková, ředitela odboru dohledu nad zdravotním pojištěním.

V další části byly představeny nové možnosti pro pacientské organizace, které vyplývají z novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která bude účinná k 1. 1. 2022. Nově je umožněno, aby se pacientská organizace zapsaná na seznamu pacientských organizací stala za určitých podmínek účastníkem řízení o stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků k léčbě vzácných onemocnění. Byly představeny podmínky účasti pro tyto organizace a obsah jejich činnosti jako účastníka tohoto řízení. Další novinkou je, že pacientská organizace zapsaná na seznam pacientských organizací může být jmenována členem poradního orgánu, který bude posuzovat veřejný zájem na stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění a vytváří odůvodněný podklad pro přípravu závazného stanoviska.

Následně bylo představeno, jak by měl vypadat proces zápisu organizace na seznam pacientských organizací. Výzva k předkládání žádostí o zápis by měla být zveřejněna během prosince. Žádosti o zápis do seznamu je možné zaslat nejdříve 1. 1. 2022. Ministerstvo zdravotnictví následně zkontroluje splnění zákonných požadavků a pokud je daná organizace splní, zapíše ji do seznamu a vydá ji o tom osvědčení. Pokud organizace dané požadavky nesplní, vydá ministerstvo rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Seznam pacientských organizací bude zveřejněn na stránce pacientskeorganizace.mzcr.cz

Za účelem kompetentního účastenství v řízení a členství v poradním orgánu bude ministerstvo i nadále organizovat vzdělávací kurzy pro zástupce pacientských organizací. Na setkání byly oznámeny nejbližší předpokládané termíny.

Na závěr setkání byly účastníci informováni o personálních změnách v Pacientském hubu a o plánovaných akcí.

Dokumenty