Poradní orgán pro úhradu léčiv k léčbě vzácných onemocnění

publikováno: 21. 1. 2022  

Od 1. ledna 2022 je zcela nově zákonem zakotvena účast pacientů resp. pacientských organizací v procesu rozhodování o úhradě léčiv pro vzácná onemocnění. Toto řízení je upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (§ 39da zákona č. 48/1997 Sb.).


V rámci tohoto řízení vznikne na Ministerstvu zdravotnictví poradní orgán pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění, který bude posuzovat veřejný zájem na stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady posuzovaného léčiva. Výsledkem činnosti poradního orgánu bude odůvodněný podklad pro vydání závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, kterým ministerstvo vysloví souhlas/nesouhlas s úhradou z prostředků zdravotního pojištění ve výši a za podmínek navržených Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo stanoví úhradu v jiné výši nebo za jiných podmínek než stanovil SÚKL. Následně na základě závazného stanoviska rozhodne SÚKL o výši a podmínkách úhrady.

Členství v poradním orgánu

Členy poradního orgánu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh:

Pokud máte jako pacientská organizace zájem být v tomto poradním orgánu, napište nám prosím na propacienty@mzcr.cz.

Činnost poradního orgánu

Poradní orgán posuzuje :

K projednání se nařizuje ústní jednání. 

 

Pokud máte jako pacientská organizace zájem být v poradním orgánu pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění (§ 39da zákona o veřejném zdravotním pojištění), napište nám prosím na e-mail: propacienty@mzcr.cz.