VÝZVA: tvoříme rozcestník pacientských organizací pro občany Ukrajiny s chronickým onemocněním

publikováno: 2. 3. 2022  

Pokud nabízíte konkrétní pomoc pacientům s diagnózou, které se věnuje Vaše pacientská organizace nebo můžete zprostředkovat kontakt, na který se mohou ukrajinští pacienti obrátit, dejte nám to, prosím, vědět. Tvoříme rozcestník podle diagnóz, který umístíme na stránky pomoci a zajistíme jeho překlad do ukrajinštiny.


Vážené zástupkyně a zástupci pacientských organizací, 

mnoho z Vás se aktivně zapojuje do konkrétní pomoci ukrajinským občanům s onemocněním, kterým se Vaše pacientská organizace věnuje. S cílem zajištění efektivity společných snah bychom Vám rádi jménem OPP a NAPO nabídli vzájemnou spolupráci a poskytli též několik informací, které by Vám ve Vaší činnosti v oblasti mohly být prospěšné. Konkrétně se jedná o nabídku sdílení informací pro pacienty prostřednictvím rozcestníku, dále obecné informace pro pacienty, které můžete poskytovat, a nakonec informace pro Vás či pro ty, kteří by chtěli pomáhat. 

Rozcestník pacientských organizací pro občany Ukrajiny s chronickým onemocněním 

Pokud jste připravili informace pro ukrajinské občany s onemocněním, kterému se Vaše organizace věnuje, či jim nabízíte konkrétní pomoc nebo kontakty, na který se mohou obracet, a chtěli byste o tom efektivně informovat, dejte nám to, prosím, vědět, a to vyplněním tabulky na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RLHRWgWfZRSspgkTwW0TUGOiVrrq05xzW-yq5TjhjMw/edit?usp=sharing. Jedná se o sdílenou tabulku, abychom předešli duplicitním informacím. 

Díky těmto informacím bude připraven rozcestník (typicky s odkazem na Vaše k tomu určené stránky), který bude sloužit nejen samotným občanům Ukrajiny s chronickým onemocněním, ale i různým organizacím a institucím, na které se ukrajinští pacienti obrací. Díky tabulce je budou moci správně nasměrovat. Rozcestník bude přeložen do ukrajinského a ruského jazyka.