Informování a pomoc osobám s chronickým onemocněním na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny

publikováno: 4. 3. 2022  

Přinášíme ucelené informace jak je možné pomoci pacientům na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny. 


Informace o zdravotní péči pro občany Ukrajiny v ukrajinštině i ruštině poskytnou operátoři na lince 1221, volba 8. Na tuto linku mohou volat i lékaři, kteří potřebují informace či přímo asistenci s ukrajinsky mluvícími pacienty.

 

Poskytnutí pomoci ve formě léčiv a zdravotnického materiálu 

Několik organizací se na nás obrátilo se žádostmi o informace ohledně možnosti dodávek léčiv a zdravotnického materiálu na Ukrajinu. Pomoc v této oblasti má z dobrých důvodů přísný režim. Léčiva je nutné převážet v kontrolovaných podmínkách, protože jen tak je možné garantovat kvalitu dodané pomoci. Pro některé typy léčiv (např. opiáty) je třeba i povolení k vývozu. Jediný způsob dopravy léčiv na Ukrajinu je prostřednictvím řádného distribučního řetězce, a to navíc v objemech, které převýší náročnost koordinace přijetí takového daru ve válečné zóně. Taková pomoc je jedině možná oficiální cestou spolupráce mezi zeměmi skrze mechanismus na úrovni Evropské unie, či skrze humanitární organizace, které se tomuto typu pomoci profesionálně věnují a mají v oblasti zkušenosti. Vždy skrze oficiální distributory.  

Ministerstvo zdravotnictví pro nabídky v této oblasti s cílem koordinace spustilo kontaktní e-mailovou adresu: ukrajina@mzcr.cz, která slouží všem, kteří chtějí na Ukrajinu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál. Nejvíce pomůžou zejména nabídky distributorů, výrobců léčiv, zdravotnických prostředků, pomůcek, zdravotnického materiálu či případně nabídky velkých společností mimo zdravotnictví nabízejících zdravotnické vybavení.  

Pomozte nám prosím sdílet též výzvu veřejnosti, aby lidé nevykupovali léky v českých lékárnách, protože ty se z řady důvodů na Ukrajinu vůbec nemusí dostat a Ukrajině nepomůžou. 

Informování osob s chronickým onemocněním přicházejících z Ukrajiny 

Základním rozcestníkem pro pomoc Ukrajině v oblasti zdravotní péče, včetně základních informací v oblasti zdravotní péče pro občany Ukrajiny na území ČR v českém, ukrajinském i ruském jazyce, komunikační karty a další, naleznete zde: 

Pomoc Ukrajině – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

Na tyto informace doporučujeme pacienty odkazovat, případně s připojením Vašich rad týkajících se života s daným onemocněním. 

Obecné informace pro pacienty, mimo jiné např. doporučení pacientům, kteří utečou před válkou pobývat na území ČR na základě tzv. víza za účelem strpění pobytu (v tomto režimu jsou pacienti účastníky systému veřejného zdravotního pojištění), najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Na stránkách http://lekariproukrajinu.cz/ je seznam praktických lékařů, pediatrů, gynekologů i lékařů jiných odborností, kteří občanům Ukrajiny, kteří potřebují akutní lékařské ošetření, poskytují bezplatnou lékařskou péči

Doporučujeme být v kontaktu s Vašimi mezinárodními zastřešujícími pacientskými organizacemi (federacemi), sdílejte s nimi informace o možnostech zdravotní péče v ČR, koordinujte s nimi společný postup. 

Za velmi zdařilou považujeme publikaci „Asistence lidem s disabilitou při katastrofách“, která je dostupná ke stažení na konci stránky zde: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vydalo-prirucku-asistence-lidem-s-disabilitou-pri-katastrofach.aspx. Publikaci doplňuje jednoduchá aplikace do mobilu, kde jsou základní návody, jak v situacích reagovat: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nic.ppp&hl=cs

Pomoc osobám s chronickým onemocněním na Ukrajině či přicházejícím z Ukrajiny 

Základní praktické informace k poskytování humanitární pomoci Ukrajině zvláště v oblasti zdravotnické pomoci naleznete zde: 

Humanitární pomoc Ukrajině a nabídky zdravotnické pomoci – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 

Další důležité rozcestníky, propojování nabídky a poptávky pomoci, humanitární organizace: