Průzkum přístupu chronických pacientů k veřejným a soukromým službám

publikováno: 25. 5. 2022  

Vážené zástupkyně, vážení zástupci pacientských organizací,

rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci v rámci průzkumu pořádaného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem, který má za cíl odhalit problémy, kterým chroničtí pacienti či pacienti se zdravotním postižením čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám.


Dokončit vzdělání, uspět v zaměstnání, pořídit si bydlení, či zabezpečit rodinu jsou výzvou pro každého. Lidé, kteří trpí na některé z vážných chronických onemocnění, se vedle obtíží způsobených nemocí mohou navíc potýkat s diskriminací či skrytými překážkami.

Pilotní průzkum pořádaný Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Masarykovým onkologickým ústavem má za cíl odhalit problémy, kterým pacienti čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám. Předběžné výsledky průzkumu budou prezentovány na akci „Právo na stejné podmínky“ pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a následně využity pro další výzkumné aktivity v oblasti práv pacientů.

Průzkumu se může zúčastnit každý obyvatel ČR, který trpí závažným chronickým onemocněním, nebo toto onemocnění v minulosti prodělal.  Zajímá nás situace každého pacienta, obzvláště ceněné jsou však odpovědi pacientů, u nichž se chronické onemocnění objevilo v dětství, nebo mladém produktivním věku (do 40 let). 

Dotazník je k dispozici zde: www.muni.cz/go/pravapacientu, děkujeme za spolupráci.