Výzva pro nestátní neziskové organizace k zasílání návrhů témat k jednání Expertní skupiny k systémové změně financování

publikováno: 19. 9. 2022  

Jak jsme již informovali, na Úřadě vlády byla v průběhu roku zřízena Expertní skupina k systémové změně financování, která se má věnovat financování neziskových organizací napříč jejich zaměřením (vzdělávací, humanitární, sociální, zdravotní, environmentální atd.). Skupina byla zřízena na základě identifikované potřeby systémové změny financování veřejně prospěšných služeb a činností.


Pokud jste pravidelným žadatelem a příjemcem dotace ze státního rozpočtu a máte jasnou představu, co by se mělo v oblasti financování veřejně prospěšných služeb a činností změnit, tak prosím vyplňte online formulář. Čas máte do 26. září 2022. Zaslanými podněty se bude na svém prvním jednání věnovat Expertní skupina, kde jsou jak zástupci jednotlivých rezortů, tak zástupci občanské společnosti/neziskových organizací.

Informace o skupině a jejím vzniku naleznete zde: Výzva pro nestátní neziskové organizace k zasílání návrhů témat k jednání Expertní skupiny k systémové změně financování | Vláda ČR (vlada.cz)

Přímý odkaz na formulář: Výzva pro NNO k zasílání návrhů témat k jednání Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu (google.com)