25. Zasedání Pacientské rady

 8. 12. 2022, publikováno: 8. 12. 2022  

Dne 8. 12. 2022 bylo poslední zasedání Pacientské rady v roce 2022, které se konalo na Ministerstvu zdravotnictví.


Obsah zasedání se týkal schválení priorit Pacietnské rady.

Hlavní priority, které byly odhlasované jsou:

Dále se zasedání věnovalo shrnutí mimořádného zasedání, které se konalo 22. 11. 2022 na Ministerstvu zdravotnictví, novinkám a posunům v pracovních skupinách Pacientské rady.

Zápis ze zasedání