Sehnat lékaře může pomoci i web Ministerstva zdravotnictví

publikováno: 3. 5. 2023  

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví.


Řada lidí se v poslední době potýká s problémem sehnat praktického lékaře, který by byl ochoten je přijmout do péče. Ještě horší situace panuje, pokud rodiče hledají pediatra pro své dítě. Nedostupnost zdravotní péče se však může týkat jakéhokoli lékařského oboru.

Dle zákona o zdravotním pojištění má přitom každý pojištěnec právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Je povinností zdravotních pojišťoven toto právo svým pojištěncům zajistit. Ať už se to týká výše uvedených praktických lékařů, anebo lékařů z jiných odborností (např. zubní lékař, gynekolog, chirurg, psychiatr, imunolog atd.).

Místní dostupnost je vyjádřena jako dojezdová doba z bydliště nebo místa trvalého pobytu pojištěnce k lékaři dané odbornosti. Tak například dojezdová doba k praktickému lékaři či zubnímu lékaři nesmí přesáhnou 35 minut. Dojezdová doba k ultrazvukovému a rentgenovému vyšetření musí trvat maximálně 45 minut a u alergologie, endokrinologie či počítačové tomografie činí dojezdová doba 90 minut.

Časovou dostupností se rozumí maximální doba, do kdy musí být pojištěnci poskytnuty plánované hrazené služby. Pojištěnec by tak neměl čekat na náhradu kyčelního či kolenního kloubu déle než 52 týdnů, vyšetření magnetickou rezonancí mu musí být poskytnuto během 5 týdnů a na endoskopické vyšetření by neměl čekat déle než 4 týdny.

Místní a časovou dostupnost pro všechny lékařské obory stanoví nařízení vlády č. 307/2012 Sb.

Pokud tak pojištěnec nemůže najít v rámci dojezdové vzdálenosti lékaře konkrétní odbornosti, který by ho přijal do péče, či zdravotnické zařízení, které by bylo schopno mu poskytnout určité vyšetření v limitech stanovených pro časovou dostupnost, má právo se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Ta má povinnost mu zdravotní službu, která bude splňovat limity místní a časové dostupnosti a zároveň bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, zajistit.

Ke kontaktování své zdravotní pojišťovny můžou všichni pojištěnci bez ohledu na to, u které pojišťovny jsou registrováni, využít jednotný formulář na webu Ministerstva zdravotnictví (https://nedostupnapece.mzcr.cz/). Vyplnění formuláře je intuitivní a zabere pouze pár minut. Pojištěnec má současně jistotu, že veškeré nezbytné informace k zajištění zdravotní péče bude mít jeho zdravotní pojišťovna k dispozici.

V prvním kroku pojištěnec uvede:

Na základě zadaných informací je webem vygenerován dopis vybrané zdravotní pojišťovně, který může pojištěnec v druhém kroku případně upravit či doplnit dle svého uvážení. Nicméně to není nikterak nutné. Stačí tak pouze potvrdit odeslání připraveného dopisu. To je celé. Následně pojištěnce za účelem zajištění dostupné péče kontaktuje jeho zdravotní pojišťovna.

Jestliže má pojištěnec problém najít dostupného lékaře, neměl by se bát o toto své právo přihlásit. Web nedostupnapece.mzcr.cz je při tom vhodným pomocníkem.