Systémové financování pacientských organizací

publikováno: 18. 5. 2023  

18. 5. 2023 proběhl na Ministerstvu zdravotnictví kulatý stůl na téma systémové financování pacientských organizací. 


Kulatého stolu se účastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví, pacientů, Ministerstva financí, zástupci zdravotních pojišťoven, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Úřadu vlády, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jednání probíhalo v přátelském duchu, po připomenutí významného postavení pacientských organizací pro zdravotnický systém i pro samotné Ministerstvo zdravotnictví, byla přislíbena větší spolupráce a snaha o posun systémového financování pacientských organizací dále.