28. Mimořádné zasedání Pacientské rady

 12. 6. 2023, publikováno: 12. 6. 2023  

Dne 12. června 2023 proběhlo mimořádné zasedání pacientské rady ministra zdravotnictví. Obsahem jednání byla prezentace pilotní analýzy meziresortně spojených dat, které prezentoval pan profesor Ladislav Dušek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.


Mimořádné zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví bylo svoláno k informování o pokroku sběru dat a představení budoucnosti Národního zdravotnického informačního portálu NZIP. Pan profesor Dušek informoval radu o nové koncepci práce s daty v NZIS a možné spolupráci pacientů. Dále odhalil pilotní analýzy meziresortně spojených dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Oddělení podpory práv pacientů (OPP) na zasedání informovala radu o zapojení pacientů do řízení o úhradách za poskytované zdravotní výkony, a podala návrh na vytvoření nové pracovní skupiny pro práva pacientů, která navazuje na výjezdní zasedání a konferenci, která proběhla na jaře tohoto roku na téma „Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky“.

Zápis z mimořádného zasedání