29. Zasedání Pacientské rady

 5. 9. 2023, publikováno: 5. 9. 2023  

Na zasedání Pacientské rady, přijala pozvání paní Lilly Ahou Král členka obsahového týmu paní první dámy Evy Pavlové. Zasedání bylo rozděleno do dvou částí, a to oficiální představení Pacientské rady a části pracovní.

 


V oficiální části zasedání pan ministr Válek přivítal všechny členy Pacientské rady a zároveň vzácnou návštěvu paní Lilly Ahou Král.

Pan vrchní ředitel Policar představil paní Lilly Ahou Král Pacientskou radu, její vznik, aktivity a oddělení podpory práv pacientů. Předseda Pacientské rady Vlastimil Milata představil problémy, které řeší pacienti a přesahují do působnosti Ministerstva zdravotnictví, jako je dostupnost péče pro chronicky nemocné děti ve školách a před školních institucí, problematiku stravování ve školách pro děti se speciální výživou, projektové financování Pacientských organizací a další. Po krátké diskusi byla zahájena pracovní část zasedání, na které již paní Lilly Ahou Král přítomna nebyla.

Hlavní body druhé části:

Zápis ze zadesání ( 466 kB)