Deváté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí

 13. 12. 2023  —  30. 1. 2034, publikováno: 13. 12. 2023  

V prosinci proběhlo deváte jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotně sociální pomezí, kterého se jako host účastnil pan Jan Michalík člen Pacientské rady. 


Obsahem jednání bylo předložení návrhu na usnesení od pana Jana Michalíka, který se týká novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování.

Po drobné úpravě byl návrh na usnesení pracovní skupinou odhlasován a bude předložen k hlasování Pacientské radě na mimořádném zasedání, které se bude konat 9. ledna 2024.

Zápis z jednání ( 155 kB)