1/23 Jednání pracovní skupiny pro eHealth

 11. 1. 2023  —  11. 1. 2034, publikováno: 11. 1. 2023  

V lednu proběhlo jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro eHealth, hosté na jednání byli Klára Jiráková a Petr Pavlinec.


V první části jednání paní Jiráková představila aktivity v rámni národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví. V druhé části pan Pavlinec představil zpřástupnění zdravotnické dokumentace v Portálu občana následovala řízená debata k danému tématu.

Zápis z jednání ( 155 kB)